Vánoční socketovací mánie

Určité indicie již naznačily, že Vánoce přinesou mimořádnou možnost socketovat itemy, které klasicky socketovat nejdou. Rádi bychom Vám skrze Vánoce přinesli i nějaký ten dárek, a právě proto bude tohle exkluzivní socketování během Vánočních svátků dostpupné naprosto pro všechny! Pokud chcete zjistit, jakým způsobem se dá k optění dostat a jaké jsou podrobné podmínky, jste na správném místě.
 

Co jsou to sockety?

Socket systém je něco, co je hře MU Online vlastní od Season IV, konkrétně se jedná o dodatečné opty, které lze přidat do vybraných itemů, takzvaných itemů třídy X. Jasným identifikátorem itemu s takovými opty je jeho fialová barva, může jít o části setů, shieldy, ale i zbraně. Rozlišujeme potom socket slot (prázdnou "díru" na sockety, jak ji hráči označují), anebo socket option (tedy konkrétní a hotový opt). To je standardní systém ve hře a více se o něm dočtete v MU Rádci.

Představte si ale, že nyní před Vánoci jde mnohem víc! Představte si, že socket opty jdou přidávat i do itemů, které nejsou tak brutálně náročné na staty a které obleče i postava řekněme do 50 resetů. A co víc! Představte si, že socket option přidáte třeba do ancient setu, který jste si dále obohatili o excelentní opty (což jde mimochodem v rámci odměny za nejvyšší reset nově)! Potom už se vám snoubí výhoda excelentních, ancientních i socket optionů a rozhodně se jedná o to nejlepší, z nejlepšího.

Přesně tato možnost na vás nyní čeká před Vánoci. Našim přáním je, abyste si mohli vyzkoušet i neobvyklé věci a různě experimentovat. Mezi ancient sety naleznete i Celestial sety (tj. ancient sety spadající do X třídy v roztřídení), které mají mimořádně silné ancient opty. Nejen do těch nyní půjde mimořádně přidávat socket optiony, půjde to však do jakéhokoliv ancient setu. To je podstata socketovací mánie na letošní Vánoce.
 

Jak mohu využít Vánoční socketovací mánie?

Jak již bylo zmíněno, podstata vánoční akce je v tom, že socket opty jsou mimořádně přidávat i do jakýchkoliv ancient částí setů nebo zbraní. Pokud tedy máte item, který je ancientní (exe i neexe), pak můžete akce využít a můžete si do něj přidat prázné socket sloty, anebo ještě lépe hotové socket optiny. V zásadě jsou během Vánoc možnosti dvě, jak to udělat:

  • Socketování za platidla Zlaté (viz ceník)
  • Socketování v rámci odměny za 750 reset (viz podmínky)
  • Socketování za speciální Ruby Ringy +13 přímo ze hry

Upozorňujeme, že item musí být první ancient, nelze jej ancientovat až dodatečně. Z technických důvodů se možnost socketování nevztahuje úplně na všechny itemy ve hře, proto na to pamatujte. Nyní si přiblížíme tu poslední možnost.
 

Jak funguje socketování za Ruby Ringy?

Věříme, že je vždy plně motivující, pokud se hráč přímo ze hry dostane k těm nejlepším možnostem optění, a je tomu tak i nyní. Nejenom že jsme umožnili výrobu naprosto těch nejlepších věcí přímo ze hry za dosažení herního postupu, ale nyní před Vánoci budete mít možnost využít přímo item ze hry k tomu nejlepšímu z nejlepšího. Ve hře totiž padají takzvané Boxy of Celebration, ze kterých možete dropnout kromě mimořádných exe itemů třídy S nebo X také různé jewely, anebo právě Ruby Ring +13.

Tento Ruby Ring +13 (jiný level z boxu nepadá a nemůže být pro optění akceptován) totiž slouží jako oficiální a výhradné platidlo v rámci Vánoční socketovací mánie. To znamená, že žádné jiné platidlo ze hry (JoCy, ani JoGy) nemohou být akceptována. Stejně tak nemůžeme akceptovat ring, který má jiný level, než +13. Tyto itemy lze získat právě z Boxů of Celebration, proto je stanovena uvedená podmínka.

V rámci optění za Ruby Ringy existuje pevný ceník socketování, kdy je možné přidávat jak socket opty, tak socket sloty. Ceny jsou následující (RB = Ruby Ring +13) a liší se dle tříd ancient itemů, viz MU Rádce níže. Ceny se neliší dle třídy socket optů.

Popis optění * Třída C Třída B Třída A Třída S Třída X
Přidání 1x socket slotu (díra) do 1 itemu 4 RB 5 RB 7 RB 9 RB 12 RB
Přidání 5x socket slotu (díra) do 1 itemu 12 RB 15 RB 21 RB 27 RB 36 RB
 
Přidání 1x socket optu do 1 itemu 7 RB 9 RB 12 RB 15 RB 20 RB
Přidání 3x socket optu do 1 itemu 15 RB 20 RB 25 RB 30 RB 40 RB  
Přidání 5x socket optu do 1 itemu 25 RB 30 RB 40 RB 50 RB 70 RB

*) Optění je umožněno pouze do ancient itemů (exe i neexe).

Jak a kdy Ruby Ringy získat?

V dřívějších částech článku je uvedeno, že Ruby Ringy padají z Box of Celebration, tedy vánočního boxu, jehož drop bude na svátky ještě posílen. Tento box je jediným místem, jak itemy získat ze hry, další možností jsou potom výjimečné eventy ze strany DaeMU Teamu. Box of Celebration padají z velké části mobů ve hře, platí tedy, že čím více bude hráč hrát a expit, tím větší šanci má získat Box of Celebration a potažmo i Ruby Ringy. Jinak ale box dropuje opravdu krásné itemy.

Vánoční socketovací mánie je časově omezena, možnost prměnit Ruby Ringy +13 za socket sloty a opty do ancient itemů bude možná pouze a výhradně od 21.12.2017 do 26.12.2017 do půlnoci. Rozhodující je datum a čas podání žádosti na webu. V případě optění za Ruby Ringy prosím podejte žádost do sekce žádosti za herní platidla, tj. jako za JoCy nebo BoLy. Svoje ringy ukládejte výhradně do herní truhly, dopředu upozorňujeme, že žádosti podané po konci lhůty nemohou být vyrobeny, tak na to berte ohled.

Pokud byste nemohli sehnat dostatek Ruby Ringů pro své optění, rozhodně si je neštětřete, ale raději je prodejte! Akce je omezená a na platidlech tak můžete vydělat. Ostatně socketování ancient itemů je nyní možné i za Zlaté.

Ukázka konkrétního itemu, platidla v rámci Vánoční socketovací mánie.© 2007 - 2015 Daemu.cz All rights reserverd. MU Online is registrated trademark of Webzen, inc. The wallpaper in the background by darkness.