Socket optiony v herních itemech

Nejlepší předměty ve hře mají zvláštní a ojedinělou schopnost takzvaného socketování. Proto se také řadí do nejvyšší třídy předmětů, do třídy X. Socket option si můžete představit jako obdobu "aury" z ancientních itemů. Jedná se o jakýsi dodatečný option, který přidá předmětům zajímavé vlastnosti. V případě socketů se však nejedná o ledajaké vlastnosti. Pokud je o tento bonus předmět obohacen, ziskává daný item naprosto nový rozměr co se síly a užitečnosti týče.

V každém předmětu může být technicky maximálně 5 socket optionů. Vzhledem k tomu, že sockety poskytují masivní výhodu, jsou o něco redukované právě počtem optionů v itemu. Nyní platí, že je možné přidat maximálně 5 sockety do jednoho itemů a zároveň že v jednom itemů musí být různé sockety (není zatím možné do jednoho itemu přidat dva totožné).

Jak mohu sockety do itemu přidat?

Socket optiony je možné do itemu přidat následujícími způsoby:

  • V rámci odměn za dosažené full resetové postavy
  • Herním systémem socketů (přes seedy, sphery a jejich kombinaci)
  • Za herní platidla Zlaté
  • Jako výhru v eventech
  • V rámci Grand reset systému za Grand body
     

Jaké máme druhy socketů?

Socket optiony se dělí do několika tříd, podle elementů (Atributů), do nich spadají. Jeden předmět může mít v pěti slotech pět naprosto různých socketů z různých tříd, co se atributů týče. Platí však, že není možné, aby měl jeden předmět ve slotech více totožných socket optionů. Do jednoho socketu je možné přidat pouze právě jeden option.

Ve hře rozdělujeme celkem 6 druhů atributů, tři z nich jsou určeny pro zbraně a pendanty, další tři pro části setů, štity a ringy. Jednotlivé opty jsou rozřazeny do 2 cenových skupin podle jakési atraktivity, kterou jsme vysledovali z dřívějších období. Vyhrazujeme si právo tohle roztřídění v budoucnu upravit.

Poznámka: Bonus socket optionů podle klienta se může lišit s ohledem na neaktuálnost Vašeho nebo vydaného klienta. Výše bonusů u optů byla několikrát revidována a optimalizována v ohledu na nastavení našeho serveru.

 

1. Zbraně a pendanty

Atribut Název optu Třída Lvl 1 Lvl 2 Lvl 3 Lvl 4 Lvl 5

Fire
Zvýšení Útoku a Kouzlení(+level/) A 20 19 18 17 14
Zvýšení rychlosti útoku A 7 8 9 10 11
Zvýšení Min Útoku a Kouzlení B 30 32 35 40 50
Zvýšení Max Útoku a Kouzlení B 20 22 25 30 35
Zvýšení Útoku a Kouzlení A 20 22 25 30 35
Snížení náročnosti na AG B 40% 41% 42% 43% 44%

 

Atribut Název optu Třída Lvl 1 Lvl 2 Lvl 3 Lvl 4 Lvl 5

Ice
Zvýšení HP po zabití mobů/ A 8 7 6 5 4
Zvýšení Many po zabití mobů/ B 8 7 6 5 4
Zvýšení síly útoku Skillem B 37 40 45 50 60
Zvýšení Útočného rate A 25 27 30 35 40
Zvýšení Trvanlivosti itemu B 30% 32% 34% 36% 38%

 

Atribut Název optu Třída Lvl 1 Lvl 2 Lvl 3 Lvl 4 Lvl 5

Lightning
Zvýšení Excelentní damage B 15 20 25 30 40
Zvýšení Excelent damage šance A 10% 11% 12% 13% 14%
Zvýšení Critical damage B 30 32 35 40 50
Zvýšení Critical damage šance A 8% 9% 10% 11% 12%


2. Části setů, štíty a ringy

Atribut Název optu Třída Lvl 1 Lvl 2 Lvl 3 Lvl 4 Lvl 5

Wind
Zvýšení automatické obnovy HP A 500 1000 2000 3000 4000
Zvýšení maximálního HP B 5% 6% 7% 8% 10%
Zvýšení maximální Many B 5% 6% 7% 8% 10%
Zvýšení automat obnovy Many B 7 14 21 28 35
Zvýšení maximálního AG B 25 30 35 40 50
Zvýšení obnovy AG B 3 5 7 10 15

 

Atribut Název optu Třída Lvl 1 Lvl 2 Lvl 3 Lvl 4 Lvl 5

Water
Zvýšení blokování B 10% 11% 12% 13% 14%
Zvýšení Obrany B 30 33 36 39 42
Zvýšení Obrany se štítem A 7% 10% 12% 15% 18%
Snížení obdrženého zranění A 6% 7% 8% 9% 10%
Odražení obdrženého zranění A 5% 6% 7% 8% 9%

 

Atribut Název optu Třída Lvl 1 Lvl 2 Lvl 3 Lvl 4 Lvl 5

Earth
Zvýšení Výdrže B 30 32 34 36 38


Poznámka: Sockety hráčům nabízíme kromě klasického systém socketu ve hře i za Zlaté jako bonus. Nemusíte zkoušet náhodu v mašině, který opt vyjde. Podle jednotlivých tříd můžete socket optiony přidávat. Pokud chcete zjistit, kolik stojí přidání Socket optionů do itemu, můžete nahlédnout do Ceniku služeb za Zlaté.

 © 2007 - 2015 Daemu.cz All rights reserverd. MU Online is registrated trademark of Webzen, inc. The wallpaper in the background by darkness.