Guild Collecting (event pro Guildy)

 

Popis:

-> Při tomto eventu se budete muset chovat jako Guilda a společně najít co nejvíc itemů, které budou schovány v trzích GM.

-> GM se schovají v jedné mapě, otevřou si trh s jedním itemem.

-> Hráči musí GM najít a vykoupit trh.

-> Pokud nějaký hráč trh vykoupí, GM se přemístí a otevře si trh nový.

-> Tento event se vždy odehraje pouze v jedné mapě, čili GM se bude přesouvat pouze na jiné souřadnice.

-> Časový limit tohoto eventu je 20 minut nebo do vybrání všech itemů.

-> Vyhrává ta Guilda, která najde nejvíc itemů. Čili nasbírané itemy předáte svému zástupci v Guildě, který nám je předá potom zpět.

-> Itemy, které se na tento event budou používat, jsou bezcenné a nemají žádný drop.

-> Itemy se mohou lišit v každém novém pořádání eventu.

 

Pravidla:

-> Jednotlivé Guildy se mezi sebou smí zabíjet.

-> Je zakázáno zabíjet hráče hned na výstupech ze safe zóny města.

-> Itemy, které jste nasbírali, musíte předat zpět GM.© 2007 - 2015 Daemu.cz All rights reserverd. MU Online is registrated trademark of Webzen, inc. The wallpaper in the background by darkness.