Lovci a Ovečky

Jeden z velmi oblíbených eventů nekončí, ale pokračuje v trochu jiném kabátě. Parta zkušených a krvelačných lovců má za úkol jediné - dostat co nejvíce prchajících oveček.

O co v eventu jde?

Jak již název napovídá, event spočívá v hledání a lovení oveček. Skupina lovců musí najít a zabít co největší počet oveček, které prchají. V závoslosti na počtu zabitých oveček za jedno kolo se pohybuje výše banku. Lovců bývá 5 až 6 podle toho, kolik se na event sejde oveček.

Jak se eventu zúčastnit? Pro zúčastnění v eventu musíte stát v mapě Atlans v safe zóně, bez setů, zbraní, štítů, křídel/pláště a zvířat, které zrychlují pohyb. Můžete používat jen bižuterii.

Kdy a kde se event koná? Čas eventu a jeho konání se vždy oznámí na webových stránkách a na diskuzním fóru. Celý event se koná v lokaci Raklion. 

Jaká je odměna za event? Každý zúčastněný hráč (lovec i ovečka) obdrží výhru podle banku, ceny v něm určuje GM. Zpravidla se jedná o JoCy či jiná platidla. Platí, že čím méně zabitých oveček za jedno kolo, tím větší bank a tím větší odměna pro jednotlivce. Odměnu dostávají všichni účastníci eventu, kteří zůstanou až do konce.

Pravidla eventu

 • Pro zúčastneni v tomto eventu musíte stát v Atlanse (pokud není vyjímečně uvedeno jinak) v bezpečné zóně, bez setů, zbraní, štítů, křídel / pláště a zvířat zrychlující pohyb.

 • Před započetím eventu si nakupte dostatečný počet heal potionu (červených lahviček), během eventu nesmíte opustit lokaci.

 • V průběhu eventu je zakázáno zabíjet se navzájem mezi ovečkama. Pokud hráč neuposlechne, je okamžitě vyloučen z eventu a riskuje potrestání dle pravidel serveru.

 • Hraje se na zpravidla 5 kol (není-li určeno jinak). Výhru z banku je možné získat až po konci celého eventu po zapsání u GM, dříve nikoliv. Zpravidla se výhry rozdávají následující den po konání eventu a to každému zapsanému hráči do jeho bedny. Výhru není možné později vymáhat.

 • Hráč, který během eventu opustí lokaci, již nemůže pokračovat a přichází o nárok na výhru. Stejně tak i hráč, který se nezapíše u GM. Nárokovat výhru nemůže ani hráč, který je vyloučen z eventu v jeho průběhu.

 • Každý hráč má nárok zůčastnit se eventu pouze s jednou postavou a jedním účtem. V opačném zjištění bude potrestán blokací všech účtů na 36 hodin (+ban za multiacc) a ztrácí samozřejmě nárok na odměnu za event.

 • Hráč musí být po skončení eventu bez výjimky zapsán u Administrativy pořádající event, jedině tak se dá uznat účast na celém eventu. Na screeny o přítomnosti, svědectví apod. nebude brán zřetel.

 • Po celou dobu trvání eventu je přísně zakázáno nabízet někomu partu, nebo být s někým v partě. Pokud bude toto zjistěno, hráč je okamžitě vyloučen z eventu bez nároku na odměnu a bude mu udělen ban na 36 hodin za narušování eventu. 

 • Před začátkem eventu a během eventu, nikdo z přitomných z Administrace nevyřizuje žádosti, dotazy, problémy a dalši věci nesouvisející s eventem samotným. V případě, že by hráč neustále spamoval člena teamu, bude potrestán banem chatu.

 • Do mapy, kde se event odehrává, vás odportují GM.

 • V průběhu eventu stále platí pravidla DaemonicMU Serveru. Jakékoliv jejich porušení, nebo neuposlechnutí Administrativy v průběhu celého konání eventu bude trestáno o to přisněji.

Jak se stát Lovcem?

Event Lovci a Ovečky doznal menších změn pro zjednodušení a to především z důvodů, že v současné době je již o dost více full resových hráčů. Proto se může stát lovcem i hráč. O pozici Lovce je nutno se předem přihlásit:

 • Hráč napíše SZ na webu na nick pořádájícího GM s předmětem "Přihláška do eventu - Lovec"

Před eventem vybereme 5-6 účastníků, kterým dáme vědět, případně někoho jako náhradníka. Účast v eventu je pak závazná, vyhrazujeme si právo vybrat na post Lovců hráče podle herní historie a rejstříků trestů a také podle toho, kolikrát se eventu již účastnili. Uchazeče budeme předem odpověďí informovat. Jakákoliv jiná forma přihlášky je neakceptovatelná a platí, jakoby nebyla.© 2007 - 2015 Daemu.cz All rights reserverd. MU Online is registrated trademark of Webzen, inc. The wallpaper in the background by darkness.