Toreador Event

 

Výběr hráčů a připojení na eventové acc:

-> Tohoto eventu se bude moci zúčastnit pouze 6 hráčů, kteří budou vybráni pomocí rozstřelu (otázky/přesmyčky/hledačky).

-> Těchto 6 vybraných hráčů dostane přístup na daný eventový account. Pořadí hráče v rozstřelu určuje účet, na který se poté připojí. Tzn. že GM nijak neovlivňují příslušnost hráče v týmu.

-> U tohoto eventu vždy vybíráte postavu Toreador(1-6) charem SM při připojení do hry.

-> Toreador 1-3 přísluší do Guildy GREEN. Tato Guilda je tedy týmem číslo jedna.

-> Toreador 4-6 přísluší do Guildy BLUE. Tato Guilda je tedy týmem číslo dva.

 

Popis:

-> Na příslušném místě většinou u zdi se oba týmy postaví a nebudou se nijak hýbat a vyrušovat hru.

-> GM si vždy vyzve jednoho Toreadora do ringu, který bude mít za úkol mrazit ice stormem býka (GM s charem BK) a utíkat před ním. Býk má za úkol se dostat k Toreadorovi a zabít ho twistem.

-> Druhé GM dohlíží na dodržování pravidel a taktéž stopuje čas Toreadora v ringu.

-> Hraje se vždy na 3 kola. V každém kole se vystřídá Toreador 1-6.

-> Časy Toreadorů 1-3 se sečtou a tvoří celek pro tým Guildy GREEN.

-> Časy Toreadorů 4-6 se sečtou a tvoří celek pro tým Guildy BLUE.

-> Guilda, která zůstala celkově v ringu nejdéle vyhrává.

 

Pravidla:

-> Toreadoři mohou používat pouze kouzlo Ice storm.

-> Toreadoři nesmí překročit hranice ringu. Pokud se tak stane odečteme vám 5 sekund.

-> Toreadoři nesmí vyrušovat probíhající hru v ringu. Pokud se tak stane odečteme vám 10 sekund.

-> Býk nesmí používat jiné kouzlo než twisting slash.

-> Býk nesmí nosit Wingy ani pety.

-> Hráč se může připojit na eventový account pouze v případě, že byl právě vybrán do eventu. Po ukončení eventu, musí eventový account opustit a zanechat jej v takovém stavu, v jakém byl při připojení na tento account.

-> Hráč nesmí z accountu přesouvat žadné itemy! Tento přestupek se bude trvale trestat.

 © 2007 - 2015 Daemu.cz All rights reserverd. MU Online is registrated trademark of Webzen, inc. The wallpaper in the background by darkness.