Odměny za full resové postavy

Základní formou motivace pro hráče hrát, resetovat a postupovat ve hře, je kromě nových a nových statů, kromě postupu žebříčkem, ještě jedna věc. Tou jsou odměny za dosažení určitých počtů resetů na dané postavě. U toho to však nekončí. Zjistíte, že se dá hrát ještě dále. Konec jedné postavy není konec odměn.

Server DaeMU se snaží hráče motivovat různými odměnami za dosažení určitého postu ve hře, tedy různých milníků ve hře. Těmi jsou považovány takové významné hranice v počtu dosažených resetů u jednotlivých postav. Nicméně spousta z vás již postavy dohrála do full resetu. Přesně pro Vás je novinka, odměna za dosažení více full res postav.

Podmínky pro čerpání odměny

Požádat o odměnu můžete v Control panelu zde na webu v sekci Centrum žádostí. Pro to, aby byla žádost vyřízena a odměna předána bez problémů a průtahů, je třeba zkontrolovat splnění následujících podmínek:

 • Splnění podmínek pro odměnu, tzn. dosažení daného počtu FR postav a současně mít 500 resetů na těchto postavách
 • Aby nebyl na herní účet uvalen ban
 • Dostatečné místo v truhle
 • Prosíme hráče, aby pro urychlení ukládali itemy k optění do truhly!
 • V současné době je možné optit pouze vybrané ancient sety (odkaz)
 • V žádosti musí být uvedeny postavy.
 • Odměna nelze darovat na jiný účet.

Odměna za dosažení 3 full resových postav:

 • Výroba 2 full optových itemu (max třída S), +15+luck+skill+FO**
 • Přidání 6 excelentních optionů do itemů (i třída X)
 • Zvýšení 10 itemů na +13, přidání Lucku do 7 itemů (i třída X)
 • Excelace 4 itemů* (i třída X)
 • Zvýšení 5 itemů na +15, přidání Lucku do 5 itemů (i třída X)
 • Výroba libovolného setu (i třída X) +15+28+luck+RATE+DD (bez socketů)***
 • Změna rasy u jedné vybrané postavy (s max 300 resy) se ztrátou 50% resů
 • Přidání 5000 WCoinů(P) do X Shopu (na daném herním účtu)

Odměna za dosažení 5 full resových postav:

 • Výroba full optového setu - 4/5 částí (max třída S)**
 • Přidání 3 rozdílných libovolných socketů do celého setu (třída X)
 • Excelace 10 itemů* (i třída X)
 • Přidání 50 Zlatých do banky
 • Golden Fenrir
 • Výroba libovolného setu (i třída X) +15+28+luck+RATE+REF+DD (bez socketů)
 • Výroba 3rd křídel ve FO podobě
 • Změna rasy u jedné vybrané postavy (s max 500 resy) se ztrátou 50% resů

Pozn: Hráč si vždy vybere právě jednu z nabízených možností, možnosti nelze kombinovat.

Podmínky vztahující se k odměnám:

*) Excelací se má na mysli přeměnění neexcelentního itemu v excelentní. Hráč si může vybrat jeden option (včetně RATE) dle libosti. Level výsledného předmětu je vždycky +0. Pro excelaci je nutné item vlastnit v neexcelentní podobě. Luck a skill z itemu při excelaci nezmizí.
**) Item bude ve full optové podobě, tj. 6 exe optionů, +15+28+luck(+skill). S JoH optem, bez socketů. Vyrobena nemohou být křídla.
***) Sety třídy X budou mít ve všech optech 1 volný slot na sockety. Budou však bez socket optionů. Podle rasy jde o 4 nebo 5 částí setu.

Pozor! Připomínáme, že nelze vyrobit exe ancient itemy, pouze klasické!

POZOR! Hráč potřebuje výchozí předmět pro jeho přeměnu v excelentní či ancientní item vlastnit v neexcelentní podobě. Takovýto předmět poté bude obohacen o adekvátní vlastnosti. Level itemu klesá na +0. Maximální počet excelentních optů (po excelaci) je stanoven na 4 opty pro třídu X.


Vyhrazujeme si právo na změnu podmínek. Nezodpovídáme za případné chyby provedené u optění, i když se samozřejmě snažíme optění provádět vpořádku a kvalitně (jsme taktéž pouze lidé). Neexistuje žádná časově garantovaná lhůta pro vyřízení žádosti, hráč tuto skutečnost nemá právo reklamovat.© 2007 - 2015 Daemu.cz All rights reserverd. MU Online is registrated trademark of Webzen, inc. The wallpaper in the background by darkness.