Odměny za dosažené resety

Postavy, které dosáhnou určitých milníků ve hře, mohou obdržet jako drobnou formu blahopřání odměnu. Její podstata je různá a záleží jen na hráči, co si vybere. V následujících řádcích naleznete možnosti, které nabízíme jako odměny za dosažené resety ve hře. Hráč si může vybrat vždy pouze jednu možnost z uvedených u každé odměny. Odměny není možné kombinovat. Vyhrazujeme si právo kdykoliv odměny pozměnit či zrušit/pozastavit.

Požádat o odměnu můžete v Control panelu zde na webu v sekci Žádosti, kde vyberete hlavičku. Pamatujte, že na určitou odměnu máte nárok vždy pouze jedenkrát na dané postavě, tzn. po změně rasy se ztrátou resetu již znovu ne. V souvislosti s žádáním o odměny Vás prosíme o trpělivost. V takovémto množství se jedná o poměrně časově náročnou činnost, takže může dojít k průtahům. Administrativa není nijak schopna garantovat vyřízení odměny v určité časové lhůtě, snažíme se odměny vyřizovat co nejrychleji.

Pro zažádání o odměnu a její předání potřebuje postava:

 • Dosažení požadovaného resetu
 • Dostatečné místo v inventáři či truhle
 • Na účet nesmí být v té době uvalen ban
 • Itemy k vylepšení nechávejte v bedně na daném účtě, jinak bude žádost zamítnuta
 • Odměnu je možné čerpat jen a pouze vcelku najednou, není možné čerpat postupně
 • Odměnu nelze darovat na jiný účet.

Tip: Vážení hráči, věnujte pozornost níže uvedeným podmínkám pro optění včetně vysvětlivek, ušetříte tak jak práci
DaeMU Teamu, tak Vám čekací dobu na vyřízení odměny.

 

Přehled jednotlivých odměn:

Odměna za dosažení 50. resetu a)

 • Přidání 2 excelentních optů do itemu*
 • Excelace 1 itemu**
 • Výroba 1 ancient itemu***
 • Vylepšení 2 itemů na level +13
 • Přidání 1000 WCoinů(P) do X Shopu (na daný herní účet)
   

Odměna za dosažení 150. resetu a)

 • Přidání 3 excelentních optionů do itemů*
 • Excelace 2 itemů, přidání 1 excelentního optu do itemů**
 • Vylepšení 2 itemů na +15, přidání Lucku do 2 itemů
 • Výroba 2 ancient itemů***
 • Změna rasy dané postavy se ztrátou 50% resetů (bez 3rd Q)
 • Provedení 3rd Questu (na dané postavě)
   

Odměna za dosažení 300. resetu b)

 • Přidání 6 excelentních optionů do itemů* (max. třída A)
 • Přidání 4 excelentních optionů do itemů* (max. třída S)
 • Vylepšení 3 itemů na level +15, přidání Lucku do 3 itemů
 • Vylepšení 6 itemů na level +13, přidání Lucku do 4 itemů
 • Excelace 3 itemů**, přidání Lucku do 3 itemů
 • Výroba 3 ancient itemů***
 • Přidání Ignore do křídel (2nd nebo i 3rd)
 • Výroba Fenrira (červeného, pro první 3 hráče)****
 • Zvýšení Master levelů o 100 (na dané postavě, nad stávající hodnotu, max 200)
   

Odměna za dosažení 500. resetu ("Full reset") c)

 • Výroba Golden Fenrira (zlatý fenrir, pro první 2 hráče)****
 • Výroba 1 full optového itemu (max třída S), +15+luck+skill+FO*****
 • Přidání 5 excelentních optionů do itemů (i třída X)*
 • Zvýšení 8 itemů na +13, přidání Lucku do 5 itemů (i třída X)
 • Excelace 4 itemů** (i třída X)
 • Zvýšení 4 itemů na +15, přidání Lucku do 3 itemů (i třída X)
 • Přidání 5000 WCoinů(P) do X Shopu (na daný herní účet)

Odměna za dosažení 750. resetu d)

 • Přidání 5x LVL5 socketů do X setu (ne ancient)
 • Přidání 3x LVL5 socketů do anc X setu (tj. jen Celestial setů)
 • Přidání 6x exe optů do jakéhokoliv exe itemu (nebo itemů)

Podmínky ohledně žádostí:

*) Opty lze přidat do jednoho či více itemů, platí však pravidlo, že do jednoho itemu lze přidat maximálně naráz 2 exe optiony. Při čerpání větší odměny je nutno optění rozdělit do více itemů. Item již musí být exe.
**) Excelací se má na mysli přeměnění neexcelentního itemu v excelentní. Hráč si může vybrat jeden option (včetně RATE) dle libosti. Level výsledného předmětu je vždycky +0. Pro excelaci je nutné item vlastnit v neexcelentní podobě. Luck a skill z itemu při excelaci nezmizí.
***) Pro výrobu ancient itemu potřebuje hráč výchozí item v neexcelentní podobě. Level výsledného itemu je vždycky +0, luck a skill nezmizí.
****) Na výrobu daného Fenrira má nárok pouze daný počet prvních hráčů v pořadí, jak splní daný reset. Bere se tedy prvních 5 nebo 3, kteří dosáhnou daného resetu. Pokud hráč využije odměny Fenrira na 300. resetu, na 500. resetu již nemá nárok odměnu čerpat.
*****) Item bude ve full optové podobě, tj. 6 exe optionů, +15+28+luck(+skill). S JoH optem, bez socketů. Vyrobena nemohou být křídla.

a) V rámci této odměny je možno vylepšovat a excelovat itemy maximálně třídy A, maximum optů v itemu po excelaci omezeno na 2. Není možné vylepšovat, excelovat ancient itemy ani křídla. (Item může mít po vyřízení žádosti maximálně 2 excelentní optiony)
b) V rámci této odměny je možno vylepšovat itemy maximálně třídy S, vyjma první možnosti, kde je to specifikováno, maximum optů v itemu po excelaci omezeno na 3. Vylepšovat takto nejde ancient itemy (vyjma předposlední možnosti - výroby), ani křídla (vyjma poslední možnosti - přidání Ignore). (Item může mít po vyřízení žádosti maximálně 3 excelentní optiony)

c) V rámci této odměny je možno vylepšovat itemy všech tříd, tj. i třídy X, maximum optů v itemu po excelaci omezeno na 4. Nevztahuje se na ancient itemy, ani na křídla. (Item může mít po vyřízení žádosti maximálně 4 excelentní optiony)
d) V rámci této maximální odměny nejsou max opty omezeny. Optit je však možné vždy jen to, co je v poznámce. Nelze přidávat exe opty do křídel, apod., kam přidat nejdou.

POZOR! Hráč potřebuje výchozí předmět pro jeho přeměnu v excelentní či ancientní item vlastnit v neexcelentní podobě. Takovýto předmět poté bude obohacen o adekvátní vlastnosti. Level itemu klesá na +0. Maximální počet excelentních optů je stanoven na 4 opty pro všechny třídy (stav po optění), není-li výše stanoveno jinak. (Týká se pouze excelace a výroby ancient itemů) 

Vyhrazujeme si právo na změnu podmínek. Nezodpovídáme za případné bezprostředně nereklamované chyby provedené u optění, i když se samozřejmě snažíme optění provádět vpořádku a kvalitně (jsme taktéž pouze lidé). Neexistuje žádná časově garantovaná lhůta pro vyřízení žádosti, hráč tuto skutečnost nemá právo reklamovat. Pro reklamaci chybné žádosti kontaktujte neprodleně dotyčné GM, které žádost vyřizovalo. Na pozdější reklamace nemůžeme brát zřetel.

POZOR! Hráči, kteří budou zablokováni za vážnější přestupky, mohou být zbaveni nároku na odměny za dosažené resety na postavách v rámci celého accountu. Jedná se o výchovný prostředek, abychom hráče dovedli k dodržování pravidel.© 2007 - 2015 Daemu.cz All rights reserverd. MU Online is registrated trademark of Webzen, inc. The wallpaper in the background by darkness.