Gens systém

Gens systém je válka mezi dvěmi rodinami. Jedná se tedy o Duprian a Vanertem. Válka mezi těmito kmeny probíhá v guildách. Pokud chceme založit guildu, musíme se prvně registrovat u jednoho kmene. U jednotlivých NPC se nachází Questy, těmito questy navyšujete Rank svého rodu. Jednou za týden probíhá vybírání odměn, kdo si odměnu nevyzvedne, tomu odměna propadne. Celkové rozhraní Gens systému si zobrazíme klávesou B (ukázka zde).

Registrace u NPC

Jak již bylo zmíněno výše, k založení guildy se nejprve musíme zaregistrovat do určitého kmene. Máme tedy na výběr. Můžeme si volit mezi Duprianem a Vanertem.

                          
NPC Duprian - Lorencia kašna                                   Ukázka Gens menu (B)                                            NPC Vanert - Noria

Questy

K navyšování ranku je potřeba plnit Questy. Tyto Questy plní jednotlivci daných rodů. Za úspěšně splněný Quest se body přičtou pro celý rod.

Jak zadat Quest?

Navšítíme NPC daného rodu, otevřeme si jeho menu, pokračujeme volbou "Přijmou Gens Quest" (Accept a Gens Quest)

Čím vyšší úroveň Questu zadáte, tím hodnotnější bude celková odměna po dokončení.

Battle zone, aneb mapy určené k bitvě

K tomu, aby se mohla uskutečnit bitva mezi kmeny jsou určené tzv. battle zóny. Jedná se o vybrané mapy. Bez registrace u gens NPC se do těchto lokací nedostanete!

Jedná se tedy o mapy:

  • Vulcanus

Gens rank

V Gens systému fungují tzv. ranky. Tyto ranky si jednoduše zobrazíte posunutím kurzoru na nick hráče. Na levé straně uvidíte znak, ukázka zde. Rank se vám navyšuje jak za zabíjení opozitního rodu, tak za plnění Questů u NPC vašeho rodu. Po dosažení určitých bodů vám bude rank zvýšen a budete dostávat vyšší odměny, aj. Své body a rank si zobrazíte stiskem klávesy B.

Obecný ranking
9.   Knight 1 000 bodů
10. Guard 700 bodů
11. Officer 450 bodů
12. Lieutenant 250 bodů
13. Sergeant 100 bodů
14. Private  základní

Pro získání jednotlivých ranků potřebujete dostatečný počet bodů v tabulce nad tímto textem.

Pokročilý ranking
1. Grand Nuke Rank 1
2. Duke Rank 2 - 3
3. Marquis Rank 4 - 5
4. Count Rank 6 - 10
5. Viscount Rank 11 - 20
6. Baron Rank 21 - 30
7. Knight Commander Rank 31 - 40
8. Superior Knight Rank 41 - 50

Nejvyšší rank je Grand Nuke. Rank = žebříček, umístění

Počet bodů za zabití hráče opozitního klanu v Gens mapách:

Rozdíl nepřítelova ranku Zabití nepřítele Zabit nepřítelem
Nižší jak o 50 levelů 1 -3
31 - 50 levelu nižší 2 -3
11 - 30 levelu nižší 3 -3
O 10 levelu nižší nebo vyšší 5 -3
11 - 30 levelu vyšší 6 -2
31 - 50 levelu vyšší 6 -2
Vyšší jak o 50 levelů 7 -1

Odměny

Odměny za Gens ranking jsou k zobrazení zde (budete přesměrování na jinou stránku).© 2007 - 2015 Daemu.cz All rights reserverd. MU Online is registrated trademark of Webzen, inc. The wallpaper in the background by darkness.