Grafické rozhraní hry

V následujících řádcích se Vás pokusíme seznámit s tím, jak vypadá herní prostředí hry MU Online po vizuální stránce, co vše se zde nachází a k čemu slouží. Pro vytvoření článku byl použit oficiální klient DaeMU Season VI, proto je možné, že mohou vznikat nepřesnosti v případě používání skinů.

1. Rychlé klávesy pro lektvary

Tyto čtyři pole reprezentují předměty, které budou konzumovány po stisku kláves Q,W,E,R. Nejčastější využité těchto polí jsou lektvary na zvýšení HP, SD, AG, Many a dalších. Doporučujeme pro často používané předměty, pokud chcete ušetřit čas strávený otevíráním a hledáním v inventáři.

2. Ukazatel stavu HP a SD

Tento ukazatel zobrazuje aktuální zůstatek životů a obranného štítu postavy (SD), a to graficky procentuelně a číselně v dolní části ukazatele. Grafický ukazatel je horizontální. Vlevo se nechází ukazatel stavu HP, vpravo ukazatel stavu SD.

3. Rychlé klávesy pro skilly

Na tyto pole může člověk umístit často používané skilly, zejména pak různé aury, buffy a jiné užitečné dovednosti dané postavy. Poté může daný skill přepnout pomocí číselných kláves během okamžiku.

4. Aktuální skill

Tento ukazatel indikuje momentálně používané kouzlo na postavě.

5. Ukazatel AG a Many

Tento indikázor zobrazuje aktuální zůstatek výdrže postavy (AG) a Many. Zobrazení je jak grafické procentuální (po horizontální ose), tak číselné ve spodní části ukazatele. Vlevo se nachází ukazatel výdrže, vpravo ukazatel Many.

6. Ikony menu

Tyto tlačítka slouží k otevření jednotlivých menu hry a sice (zleva doprava):

  • MuPoint Shop (klávesa X)
  • Informace o postavě (klávesa C)
  • Inventář postavy (klávesa V)
  • Okno funkce "Přátelé" (klávesa F)
  • Systémové menu (klávesa U): Systém(Esc), Nápověda(F1), Guilda(G), Portovací tabulka (M)© 2007 - 2015 Daemu.cz All rights reserverd. MU Online is registrated trademark of Webzen, inc. The wallpaper in the background by darkness.