Herní příkazy

Aby nemusel hráč všechno zdlouhavě hledat v menu a rozklikávat, nabízí hra MU Online některé zkratky, které mohou výrazně urychlit určité úkony. Dále jsou to příkazy, kterými vyvoláte určité pochody ve hře, ovládáte funkce hry, apod. Pojďme si je představit:

Rozdělování bodů

 • /addstr - rozdělení bodů do Síly
 • /addagi - rozdělení bodů do Obratnosti
 • /addvit - rozdělení bodů do Vitality
 • /addene rozdělení bodů do Energie
 • /addcmd - rozdělení bodů do Commandu

Body ve hře můžete rozdělit napsáním příkazu /add<stat> <počet> do normálního chatu. Například /addstr 200 přidá 200 bodů do síly. Maximální počet bodů dělených jedním není nijak omezen a staty se přidají bez relogu postavy. Pro rozdělení větších obnosů prosím využijte webové rozhraní serveru. .

Funkce POST

Funkce POST je skvělá věc. Jedná se o veřejný chat, jež vidí všichni hráči připojení na daném serveru, kteří jsou v danou chvíli online. Je to výborná věc například při obchodování se, hromadnou komunikaci, apod. Barvně jsou tyto zprávy odlišeny od ostatních modrým pozadím.
Upozorňujeme, že funkce veřejného chatu je zpoplatněna a sice 10,000,000 Zeny za jednu zprávu.

Použití je prosté, například /post Ahoj => hráčům se ukáže zpráva "Ahoj".

Můžete taktéž použít globální zprávu, která se zobrazí na všech serverech (včetně Siege - CS). Cena a požadavek na level zůstávají stejné. Menší změna nastává akorát u samotného příkazu. K napsání globální zprávy je potřeba napsat před "post" písmeno G.

Ve fínále to bude vypadat takto: /gpost Zdravím server.

PK Clear

Tato funkce slouží k očíštění postavy od statusu zabijáka, neboli PK statusu. Pokud jste zabiják, plynou z toho určité potíže (například nemožnost teleportace, nakupování u NPC, duelování, apod.) a je občas dobré se tohoto statusu zbavit. Stačí napsat jednoduchý příkaz, který tohle vykoná. Příkaz /pkclear Vás za určitý obnos Zenů zbaví tohoto statusu. Pokud byste měli potíže s tímto příkazem, využijte totožnou funkci na webovém rozhraní serveru.

Cena PK Clear ve hře se počítá podle vzorce Level*20,000,000 Zenů. Výsledná cena resetu tak může činit až 400,000,000 Zenů.

Gens chat

Gens systém má svůj speciálně vyhrazený chat. Tato značně velká výhoda slouží ke komunikaci celého rodu. Výhodou je, že můžete komunikovat i s členy tohoto rodu, kteří nejsou s vámi v guildě a alianci.

Zpráva se v chatu zobrazí šedou barvou, viz. obrázek

Gens chat má svou speciální zkratku, aby jste mohli do tohoto chatu psát, musíte na začátek zprávy přidat znak dolaru "$

Další příkazy

Hra MU Online nabízí ještě některé základní úkony ve hře pod následujícími příkazy:

 • /trade - nabídnutí obchodování
 • /party - nabídka k vytvoření party
 • /guild - nabídka k přijetí do guildy (jen vůči Guild Masterovi)
 • /Request off - automatické odmítání nabídek ostatních hráčů
 • /warp - přemístění do zadané lokace (dle M tabulky)

Okno s herními operacemi a příkazy

Pokud si nejsme jisti a nebo se nechceme učit zkratky, poslouží nám stejně dobře okno s herními příkazy, jež se skrývá pod klávesou D. Jedná se o následující příkazy:

 • Obchodování
 • Nákup v Osobním trhu
 • Vytvoření Party
 • Mód šeptání
 • Žádost o přijetí do GUildy
 • Žádost o Guild alianci
 • Výzva k rivalitě guild
 • Zrušení statusu guild rivalů
 • Přidání hráče mezi přátele
 • Následovat hráče (fyzicky)
 • Výzva k duelu

Gesta a emoce

Ve hře MU Online lze svoje pocity vyjádřit kromě slov také různými grimasy a gesty. Stačí napsat pouze příkaz obsahující lomítko a grimasu, kterou chcete udělat. Například /hi vyvolá gesto pozdravení. Zde je seznam příkazů, které lze použít:

Haha, Respect, Sorry, Cry, Rush, Bye, Come, Good, Hello, Huh, Great, Cold, Don't, OK, Sir, That, Victory, Pooh, Tired, Come, Yes, On, Hustle, Cheer, Look Around, aj.© 2007 - 2015 Daemu.cz All rights reserverd. MU Online is registrated trademark of Webzen, inc. The wallpaper in the background by darkness.