Systém Grand resetů

Možná jsi již dávno na svém účtu dohrál jednu, dvě nebo více postav do "full resetové" mety a přemýšlíš, co dalšího by ti hra mohla nabídnout. Přesně pro tebe je systém, který přibližuje následující článek. Hra totiž nemusí končit 500. resetem, novou výzvou jsou další resety a především možnost dalšího úspěchu. Jak v žebříčku, jak v PVP, tak v získání prémiových bodů na prémiové vyrábění a optění itemů a další možnosti!

V čem systém spočívá?

Do nynější chvíle platilo, že absolutním vrcholem, kterého mohl hráč s postavou dosáhnout, byl takzvaný full reset, tedy 500 resetů. Za proběhnutí tohule metou získal hráč slušnou odměnu a mohl eventuelně začít hrát za postavu druhou. Spousta hráčů ovšem další postavu začínat nechtělo a protože si komunita sama vydobyla, že full resetové postavy moct měnit rasu jednoduše nebudou, někteří z nich na hraní na DaeMU zanevřeli a čekají, co přijde.

Věříme, že tahle možnost bude právě pro takové z Vás znamenat nový impuls a nový důvod pustit se opět do hraní. Full resetové postavy totiž budou moci expit dále. Technické maximum resetů bude zvednuto na 600. Během této doby bude moct hráč znovu a znovu expit nad rámec 400 levelu a provádět resety, za které bude moct získat takzvané Grand body. Tyto speciální body budou sloužit k čerpání neméně speciálních možností zahrnujících možnost vyrábět a optit itemy, dělat změny na postavě a v guildě. Kromě toho ovšem bude na svoji postavu získávat další staty, čímž získá možnost výhody do PVP. Společně s plánovaným zvýšením maximálních Master Levelů se otevírá další kapitola soubojů postav. No a v neposlední řadě započíní další bitva o krále DaeMU Season6, tedy vítěze absolutního žebříčku resetů na hodnotu právě 600.

Následující řádky přiblíží více, jak a za co je možné získávat jaké body ...


Za co je možné získat Grand body?

Odměnu za plnění úkolů v Grand reset systému tvoří takzvané Grand body, neboli Grand pointy (GP). V praxi tedy vše probíhá tak, že full reseťák pokračuje v hraní a každý reset si může vybrat (po dosažení požadovaného levelu) ze 2 možností resetu, který provede. Obě varianty se liší jak podmínkami, tak odměnou v podobě Grand bodů a postupu v žebříčku postav. Možnosti resetu jsou následující:

  • Reset typu Grand levely
  • Reset typu Grand resety

Hráč tedy doexpí požadovaný level, přijde na web a na výběr bude mít z těchto dvou alternativ. Zvolí si tu, kterou sám bude chtít a podle toho bude postava vždycky resetována na level 10, ale v závislosti na variantě dostane odměny. Pojďme si představit blíže jednotlivé varianty a odměny za ně.

1. Reset typu Grand levely

Prnví varianta je, můžeme říct, o něco jednodušší, než ta druhá. Hráč se může v jakékoliv chvíli expení nad rámec 400 levelů rozhodnout, že chce jít na reset a chce inkasovat body, za to co nahrál. Každý level se počítá a v různých tarifech (úrovních) levelu získává různý počet Grand bodů za každý Grand level. Pro ujasnění platí, že Grand levely jsou chápány levely nad 400. To znamená level 1 až 400 není žádnou odměnou zatížen, pouze levely nad tuto úroveň.

Pokud si hráč vybere možnost resetu typu Grand levely, nezvyšuje se mu počet resetů v žebříčku a nezvyšují se ani staty.

2. Reset typu Grand resety

Druhá varianta, jak již samotný úvod článku napovídá, je protiklad a komplement varianty první. Hráče sice čeká trochu delší cesta a nutnost pro takový typ resetu vždycky dohrát požadovaný level (nemůže to zabalit a jít na web, když bude chtít), odměnou však budit postup v žebříčku resetů a zvýšení statů. Kromě toho pochopitelně získává i Grand body, které může čerpat.

Porovnání získaných bodů naleznete v následující podkapitole.


Kolik bodů získám?

Před tím, než bude stanovena odpověď na otázku, je třeba podotknout, že taková otázka je velmi zjednodušená. Získané body se liší podle druhu resetu, který hráč vybere a podle toho, kolik levelů nahraje nebo jaký reset chce provést. Následující dvě tabulky ukazují přehledně odměnu za každý reset v podobě Grand bodů. Ukazují také požadavek na takový typ resetu.

Za připomenutí pak stojí skutečnost, že jeden herní účet nemůže nahrát více než 50 000 Grand bodů. Po jejich dosažení již nebudou další připisovány.

1. Odměna za Grand levely (GL)

Úroveň nahraného levelu Získané Grand body (GP)
Level 401 - 425 2 body (za každý Grand level)
Level 426 - 450 3 body / GL
Level 451 - 475 4 body / GL
Level 476 - 490 5 bodů / GL
Level 491 - 500 6 bodů / GL

Pro připomenutí platí, že Grand body hráč získává pouze za takzvané Grand levely, to znamená levely nad rámec levelu 400. Modelová situace, hráč naexpí level 450 a jde na reset typu Grand levely. Dostává 4 body * 50 GL = tzn. 200 Grand bodů. Pokud by ale naexpil jen 420 level, dostane 20 * 3 = celkem 60 Grand bodů. Vidíme tedy jasně, že se vyplácí expit co nejdále a že je možné získat opravdu hodně bodů.

2. Odměna za Grand resety (GR)

Pořadí resetu Požadovaný
level
Získané GP Získané
staty k rozdělení
Reset 501 - 525 450 100 bodů / GR 100
Reset 526 - 550 475 200 bodů / GR 100
Reset 551 - 600 500 300 bodů / GR 50

Nevýhodou pro hráče je fakt, že musí vyexpit vždycky požadovaný level, navíc obnost získaných Grand bodů za každý level je nižší. Na druhou stranu však stoupá žebříčkem, získává staty a soutěží o místo ultimátního vítěze DaeMU Season 6!
 

Na co mi expení Grand resetů a levelů bude?

Jak jsme zminili již v úvodu, odměnou jsou kromě Grand bodů také nové staty a postup v žebříčku. Představujeme však podrobněji tři základní směry, kam odměna za Grand reset systém směřuje.
 

1. Mimořádné benefity za Grand body

Získané Grand body může hráč čerpat na výrobu, optění, vylepšování takových itemů a do takové míry, jako tomu nebylo možné dříve za JoCy. Kromě toho také může provádět změny nicku, rasy a operace s guildou. Zkrátka Grand body jsou branou do nových možností, které hráč za JoCy a za BoLy nezíská. Takové možnosti byly pouze v rámci odměn za resy, nicméně systém Grand resetů je především pro ty, kteří novou postavu znovu expit nechtějí.

2. Boj o vítěze Krále DaeMU Season VI

Postava, která první dohraje na úroveň Grand reseťáka, tedy na metu 600 resů a 500 levelů, vyhraje cenu takzvaného Krále DaeMU Classic. Kromě velmi velmi atraktivní odměny se může těšit na unikátní hodnost na diskusním foru, kterou v případě zájmu může veřejně nosit jak na této sezoně, tak i na případných dalších sezonách.

3. Nové staty na rozdělení

Body, které hráč získá k rozdělení, dodají nové možnosti a šance na výhry v PVP systému a v eventech. Hráči bez Grand resetů si o nich mohou nechat zdát, tobě se však otevírá taková nová možnost. Zisk statů činí 100 bodů za 1 dosažený Grand reset do resetu 550 a 50 bodu do resetu 600.© 2007 - 2015 Daemu.cz All rights reserverd. MU Online is registrated trademark of Webzen, inc. The wallpaper in the background by darkness.