Systém party

Hra v partě je důležitá součást MuOnline. Parta je několik hráčů (max. 5), kteří jsou navzájem spojeni do jednoho celku (party) a hrají současně. Získávají společné expy a všechny věci které padnou v tomto momentě mohou vzít i ostatní hráči (v levé části se ukazuje kdo a co získal). Parta dokáže zdolat i extrémně silná monstra, které by bylo  obtížné/nemožné sám porazit. Při správném poskládání party lze také těžit z až dvojnásobného přibývání zkušeností.

Tento ukazatel v pravém horním rohu zobrazuje přehledně členy party, u těch kteří jsou blízko leaderovi party, je ukazován i aktuální zůstatek životů. Leader party je označen vlaječkou u svého jména. Okno s partou a více informacemi o členech lze vyvolat pomocí klávesy P.

  • Zakladatel a členové party musí mít level nad 6
  • Počet členů party je maximálně 5 hráčů
  • Rozdíl členů party v levelech je maximálně 120
  • Rychlost přibývání expů je ovlivněna složením party
  • Takzvaná char parta má závaznou strukturu (3x základní char, zbytek může být bonusový char)

Rychlost přibývání zkušeností v partě

Parta složená z různých ras má bonus do získaných expů. Velikost těchto bonusů a výše expů v různých partách zobrazuje tabulka níže. Není výhodné uzavírat party typu dva Knighti a podobně. Výhodné je mít takzvanou char partu, která je složena ze 3 až 5 různých ras. Pamatujte však, že pro tuto char partu je třeba, aby byly přítomny tři základní postavy, k nim je pak možné přidávat bonusové chary. Potom je bonus expů nejvýhodnější. Je velmi výhodné mít v partě Elfa, zejména pak energy elfku, která může ostatní buffovat mocnými aurami díky své energii.Pamatujte, aby byl bonus aplikován, postavy musí být blízko sebe.

Počet členů Parta stejných ras Parta různých ras
1 člen 100% 100%
2 členové 90% 100%
3 členové 75% 120%
4 členové 60% 135%
5 členů 50% 150%


Vytvoření party

Napište /Party do okna konverzace, avšak při této akci mějte umístěn kurzor myši na hráče s kterým chcete partu vytvořit. Hráč může požadavek přijmout nebo odmítnout. Informace o vaší partě najdete v okně hry vlevo nahoře. Parta se zakládá přijetím prvního hráče a ruší se při odchodu posledního hráče, nebo opuštění party zakladatelem.

V případě, že nechcete být rušeni požadavky o přijetí do party, můžete použít příka z /Request Off. Obnovit původní stav je možné zadáním /Request On.
 

Opuštění party či vyloučení členů

Partu můžete opustit kdykoliv a to bez jakéhokoliv postihu. Stiskněte klávesu "P" a poté klepněte na křížek uvedený u vaší postavy. Pokud jste zakladatel party můžete vyloučit kohokoliv stisknutím křížku u jména příslušné postavy.
 

Chat v partě

Pokud chcete odeslat zprávu všem členům vaší party před zprávu vložte znak "~" do okna konverzace. Zprávy uvidí každý člen party modře. Například napište "~pratele, presunme se do lost toweru"© 2007 - 2015 Daemu.cz All rights reserverd. MU Online is registrated trademark of Webzen, inc. The wallpaper in the background by darkness.