Ancient sety - jejich části a opty

Části setu

Setové vlastnosti

Třída

Charakter

 Warrior Leather
Helma Zvyšuje sílu +10
Zvyšuje šanci na útok skillem +10
Zvyšuje AG +20
Zvyšuje šanci na obnovu AG +5
Zvyšuje obranný skill +20
Zvyšuje obratnost +10
Zvyšuje šanci na kritický zásah 5%
Zvyšuje šanci na excelentní zásah +5%
Zvyšuje sílu +25
C
Armor

DK DL RF

Ruce
Panty
Boty
Ring of Ice
Mace  
 Hyperion Bronze
Armor Zvyšuje energii +15
Zvyšuje obratnost +15
Zvyšuje útok skillem +20
Zvyšuje manu +30
C
Panty

DK DL MG

Boty
 Garuda Brass
Armor Zvyšuje AG +30
Zvyšuje šanci na dvojtý zásah 5%
Zvyšuje energii +15
Zvyšuje HP +50
Zvyšuje útok skillem +25
Zvyšuje útok ID +15%
C
Ruce

DK MG RF

Panty
Boty
Pendant of Fire
 Apollo Pad
Helma Zvyšuje energii +10
Zvyšuje útok ID +5%
Zvyšuje útok skillem +10
Zvyšuje Manu +30
Zvyšuje HP +30
Zvyšuje AG +20
Zvyšuje šanci na kritický zásah +10%
Zvyšuje šanci na excelentní zásah +10%
Zvyšuje energii +30
C
Armor

DW MG

Ruce
Panty
Skull Staff
Ring of Magic
Pendant of Ice
 Ceto Vine
Helma Zvyšuje obratnost +10
Zvyšuje HP +50
Zvyšuje obranný skill +20
Zvýšení obranného skilu se štítem 5%
Zvyšuje energii +10
Zvyšuje HP +50
Zvyšuje sílu +20
C
Ruce

FE

Panty
Boty
Ring of Earth
Rapier
 Gaia Silk
Helma Zvyšuje šanci na útok skillem +10
Zvyšuje manu +25
Zvyšuje sílu +10
Zvyšuje šanci na dvojtý zásah +5%
Zvyšuje obratnost +30
Zvyšuje šanci na excelentní zásah +10%
Zvyšuje excelentní zásah +10
C
Armor

FE

Ruce
Panty
Golden Crossbow
 Elvian Wind
Panty Zvyšuje obratnost +30
Ignoruje soupeřův obranný skill +5%
C
Boty FE
 Phase Silk
Ruce Zvyšuje HP +100
Zvyšuje manu +100
Zvyšuje obranu +100
C
Panty

FE

Boty
 Kantata Plate
Armor Zvyšuje energii +15
Zvyšuje výdrž +30
Zvyšuje útok ID +10%
Zvyšuje sílu +15
Zvyšuje šanci na útok skillem +25
Zvyšuje šanci na excelentní zásah +10%
Zvyšuje excelentní zásah +20
B
Ruce

DK MG RF

Boty
Ring of Wind
Ring of Poison
 Eplete Scale
Helma Zvyšuje šanci na útok skillem +15
Zvyšuje šanci na úspěšný zásah +50
Zvyšuje útok ID +5%
Zvyšuje HP +50
Zvyšuje AG +30
Zvyšuje šanci na kritický zásah +10%
Zvyšuje šanci na excelentní zásah +10%
B
Armor DK DL MG RF
Panty
Pendant of Lighting
Plate Shield
 Odin Wind
Helma Zvyšuje energii +15
Zvyšuje HP +50
Zvyšuje šanci na úspěšný zásah +50
Zvyšuje obratnost +30
Zvyšuje manu +50
Ignoruje soupeřův obranný skill +5%
Zvyšuje AG +50
B
Armor FE
Ruce
Panty
Boty
 Argo Spirit
Armor Zvyšuje sílu útoku +20
Zvyšuje šanci na útok skillem +25
Zvyšuje AG +50
Zvyšuje šanci na dvojtý zásah +5%
B
Ruce FE
Panty
 Evis Bone
Armor Zvyšuje šanci na útok skillem +15
Zvyšuje výdrž +20
Zvyšuje útok ID +10%
Zvyšuje šanci na dvojtý zásah +5%
Zvyšuje šanci na úspěšný zásah +50
Zvyšuje šanci na obnovu AG +5
B
Panty DW MG
Boty
Pendant of Wind
 Heras Sphinx
Helma

Zvyšuje sílu +15
Zvyšuje útok ID + 10%
Zvýšení obranného skilu se štítem + 5%
Zvyšuje energii +15
Zvyšuje šanci na úspěšný zásah +50
Zvyšuje šanci na kritický zásah +10%
Zvyšuje šanci na excelentní zásah +10%
Zvyšuje HP +50
Zvyšuje manu +50

B
Armor DW MG
Ruce
Panty
Boty
Skull Shield
 Mist Bronze
Helma Zvyšuje výdrž +20
Zvyšuje šanci na útok skillem +30
Zvyšuje šanci na dvojtý zásah +10%
Zvyšuje obratnost +20
B
Ruce DK DL
Panty
 Cloud Brass
Helma Zvyšuje šanci na kritický zásah +20%
Zvyšuje kritický zásah +50
B
Panty DK RF
 Barnake Pad
Helma Zvyšuje útok ID +10%
Zvyšuje energii +20
Zvyšuje šanci na útok skillem +30
Zvyšuje manu+100
B
Panty DW
Boty
 Anonymous Leather
Helma Zvyšuje HP +50
Zvyšuje obratnost +50
Zvýšení obranného skilu se štítem +25%
Zvyšuje útok +30
B
Panty DK DL RF
Boty
Small Shield
 Minet Sphinx
Armor Zvyšuje energii+30
Zvyšuje obranný skill +30
Zvyšuje manu +100
Zvyšuje šanci na útok skillem +15
B
Panty DW MG
Boty
 Charmer Sacred Fire
Armor Zvyšuje obranný skill +50
Zvyšuje šanci na dvojtý zásah +5%
Zvyšuje útok +30
Zvyšuje šanci na excelentní zásah +15%
Zvyšuje šanci na útok skillem +30
Zvyšuje excelentní zásah +20
B
Ruce RF
Panty
Boty
 Hyon Dragon
Helma Zvyšuje obranný skill +25
Zvyšuje šanci na dvojtý zásah +10%
Zvyšuje šanci na útok skillem +20
Zvyšuje šanci na kritický zásah +15%
Zvyšuje šanci na excelentní zásah +15%
Zvyšuje excelentní zásah +20
Zvyšuje kritický zásah +20
A
Ruce DK
Boty
Lighting Sword
 Anubis Legendary
Helma Zvyšuje šanci na dvojtý zásah +10%
Zvyšuje manu +50
Zvyšuje útok ID +10%
Zvyšuje šanci na kritický zásah +15%
Zvyšuje šanci na excelentní zásah +15%
Zvyšuje kritický zásah +20
Zvyšuje excelentní zásah +20
A
Armor DW MG
Ruce
Ring of Fire
 Gywen Guardian
Armor Zvyšuje obratnost +30
Zvyšuje minimální útok +20.
Zvyšuje obranný skill +20
Zvyšuje útok +20
Zvyšuje šanci na kritický zásah +15%
Zvyšuje šanci na excelentní zásah +15%
Zvyšuje kritický zásah +20
Zvyšuje excelentní zásah +20
A
Ruce FE
Boty
Pendant of Ability
Silver Bow
 Gaion Storm Crow
Armor Ignoruje soupeřův obranný skill +5%
Zvyšuje šanci na dvojtý zásah +15%
Zvyšuje šanci na útok skillem +15
Zvyšuje šanci na excelentní zásah +15%
Zvyšuje excelentní zásah +30
Zvyšuje útok ID +10%
Zvyšuje sílu +30
A
Panty MG
Boty
Pendant of Water
 Semeden Red Wing
Helma Zvyšuje útok ID +15%
Zvyšuje šanci na útok skillem +20
Zvyšuje energii +30
Zvyšuje šanci na kritický zásah +15%
Zvyšuje šanci na excelentní zásah +15%
Ignoruje soupeřův obranný skill +5%
A
Armor SUM
Ruce
Boty
 Chrono Red Wing
Helma Zvyšuje šanci na dvojtý zásah +20%
Zvyšuje obranný skill +60
Zvyšuje šanci na útok skillem +30
Zvyšuje šanci na kritický zásah +15%
Zvyšuje šanci na excelentní zásah +15%
Zvyšuje kritický zásah +20
Zvyšuje excelentní zásah +20
A
Ruce SUM
Panty
Ring of Magic
 Agnis Adamatine
Armor Zvyšuje šanci na dvojtý zásah +10%
Zvyšuje obranný skill +40
Zvyšuje šanci na útok skilem +20
Zvyšuje šanci na kritický zásah +15%
Zvyšuje šanci na excelentní zásah +15%
Zvyšuje kritický zásah +20
Zvyšuje excelentní zásah +20
A
Maska DL
Panty
 Ring of Poison
 Vega Sacred Fire
Helma Zvyšuje šanci na úspěšný zásah +50
Zvyšuje výdrž +50
Zvyšuje útok +30
Zvyšuje šanci na excelentní zásah +15%
Zvyšuje šanci na dvojtý zásah +5%
Ignoruje soupeřův obranný skill +5%
A
Armor RF
Ruce
Panty
 Sylion bone
Helma Zvyšuje šanci na dvojtý zásah +5%
Zvyšuje šanci na kritický zásah +5%
Zvyšuje obranný skill +20
Zvyšuje sílu +50
Zvyšuje obratnost +50
Zvyšuje výdrž +50
Zvyšuje energii +50
A
Armor DW MG
Ruce
Boty
 Drake Vine
Helma Zvyšuje obratnost +20
Zvyšuje útok +25
Zvyšuje šanci na dvojtý zásah +20%
Zvyšuje obranný skill +40
Zvyšuje šanci na kritický zásah +10%
A
Armor FE
Panty
Boty
 Charistea Spirit
Helma Zvyšuje šanci na útok skilem +15
Zvyšuje šanci na dvojtý zásah +10%
Zvyšuje šanci na kritický zásah +10%
Zvyšuje obratnost +40
A
Panty FE
Boty
 Vicious Dragon
Helma Zvyšuje šanci na útok skilem +15
Zvyšuje útok +15
Zvyšuje šanci na dvojtý zásah +10%
Zvyšuje minimální útok +20
Zvyšuje maximální útok +30
Ignoruje soupeřův obranný skill +5%
S
Armor DK
Panty
Ring of Earth
 Browii Adamantine
Ruce Zvyšuje útok +20
Zvyšuje šanci na útok skilem +20
Zvyšuje energii +30
Zvyšuje šanci na kritický zásah +15%
Zvyšuje šanci na excelentní zásah +15%
Zvyšuje command +30
Ignoruje soupeřův obranný skill +5%
S
Panty DL
Boty
Pendant of Ice
 Muren Storm Crow
Armor Zvyšuje šanci na útok skilem +10
Zvyšuje útok ID +10%
Zvyšuje šanci na dvojtý zásah +10%
Zvyšuje šanci na kritický zásah +15%
Zvyšuje šanci na excelentní zásah +15%
Zvyšuje obranný skill +25
Zvyšuje útok při použití obouruční zbraně +20%
S
Ruce MG
Panty
Ring of Fire
 Aruane Guardian
Helma Zvyšuje útok +10
Zvyšuje šanci na dvojtý zásah +10%
Zvyšuje šanci na útok skilem +20
Zvyšuje šanci na kritický zásah +15%
Zvyšuje šanci na excelentní zásah +15%
Ignoruje soupeřův obranný skill +5%
S
Armor FE
Panty
Boty
 Enis Legendary
Helma Zvyšuje šanci na útok skilem +10
Zvyšuje šanci na dvojtý zásah +10%
Zvyšuje energii +30
Zvyšuje útok ID +10%
Ignoruje soupeřův obranný skill +5%
S
Armor DW MG
Panty
Boty
 Rave Plate
Helma Zvyšuje šanci na útok skilem +20
Zvyšuje šanci na dvojtý zásah +10%
Zvyšuje útok při použití obouruční zbraně +30%
Ignoruje soupeřův obranný skill +5%
S
Armor DK RF
Panty
 Berseker Scale
Helma Zvyšuje maximální útok +10
Zvyšuje maximální útok +20
Zvyšuje maximální útok +30
Zvyšuje maximální útok +40
Zvyšuje šanci na útok skilem +40
Zvyšuje sílu +40
S
Armor DK DL RF
Ruce
Panty
Boty
 Moros "Celestial" Scale
Helma

Zvyšuje maximální životy +30
Zvyšuje šanci na útok skillem +25
Zvyšuje obranný skill +20
Zvyšuje šanci na dvojitou damage +10%
Zvyšuje šanci na critical damage +10%
Zvyšuje šanci na excelentni damage +10%
Zvyšuje critical damage +10
Zvyšuje excelentní damage +10

X
Armor DK DL RF
Ruce
Panty
Boty
 Dione "Celestial" Silk
Helma Zvyšuje maximální životy +30
Zvyšuje šanci na útok skillem +25
Zvyšuje obranný skill +20
Zvyšuje šanci na dvojitou damage +10%
Zvyšuje šanci na critical damage +10%
Zvyšuje šanci na excelentni damage +10%
Zvyšuje critical damage +10
Zvyšuje excelentní damage +10
X
Armor

FE

Ruce
Panty
Boty  
 Hades "Celestial" Sphinx
Helma

Zvyšuje maximální životy +30
Zvyšuje šanci na útok skillem +25
Zvyšuje obranný skill +20
Zvyšuje šanci na dvojitou damage +10%
Zvyšuje šanci na critical damage +10%
Zvyšuje šanci na excelentni damage +10%
Zvyšuje critical damage +10
Zvyšuje excelentní damage +10

X
Armor DW
Ruce
Panty
Boty
 Ophion "Celestial" Violent Wind
Helma http://wapman.sweb.cz/daeweb/Ancient%20New/vwhx.jpg Zvyšuje maximální životy +30
Zvyšuje šanci na útok skillem +25
Zvyšuje obranný skill +20
Zvyšuje šanci na dvojitou damage +10%
Zvyšuje šanci na critical damage +10%
Zvyšuje šanci na excelentni damage +10%
Zvyšuje critical damage +10
Zvyšuje excelentní damage +10
X
Armor http://wapman.sweb.cz/daeweb/Ancient%20New/vwax.jpg SUM
Ruce http://wapman.sweb.cz/daeweb/Ancient%20New/vwgx.jpg
Panty http://wapman.sweb.cz/daeweb/Ancient%20New/vwpx.jpg
Boty http://wapman.sweb.cz/daeweb/Ancient%20New/vwbx.jpg
 Meter "Celestial" Adamantine
Helma   Zvyšuje maximální životy +50
Zvyšuje obranný skill +40
Zvyšuje šanci na dvojitou damage +15%
Zvyšuje šanci na critical damage +15%
Zvyšuje šanci na excelentni damage +15%
Zvyšuje critical damage +20
Zvyšuje excelentní damage +20
Ignoruje soupeřův obranný skill 5%
X
Armor DL
Ruce
Panty
Boty
 Hegaton "Celestial" Dragon
Helma Zvyšuje maximální životy +50
Zvyšuje obranný skill +40
Zvyšuje šanci na dvojitou damage +15%
Zvyšuje šanci na critical damage +15%
Zvyšuje šanci na excelentni damage +15%
Zvyšuje critical damage +20
Zvyšuje excelentní damage +20
Ignoruje soupeřův obranný skill 5%
X
Armor DK
Panty
Ruky
Boty
 Castol "Celestial" Guardian
Helma Zvyšuje maximální životy +50
Zvyšuje obranný skill +40
Zvyšuje šanci na dvojitou damage +15%
Zvyšuje šanci na critical damage +15%
Zvyšuje šanci na excelentni damage +15%
Zvyšuje critical damage +20
Zvyšuje excelentní damage +20
Ignoruje soupeřův obranný skill 5%
X
Armor
Ruce FE
Panty
Boty
 Taros "Celestial" Legendary
Helma Zvyšuje maximální životy +50
Zvyšuje obranný skill +40
Zvyšuje šanci na dvojitou damage +15%
Zvyšuje šanci na critical damage +15%
Zvyšuje šanci na excelentni damage +15%
Zvyšuje critical damage +20
Zvyšuje excelentní damage +20
Ignoruje soupeřův obranný skill 5%
X
Armor DW
Panty
Ruky
Boty
 Nemesis "Celestial" Red Wing
Helma Zvyšuje maximální životy +50
Zvyšuje obranný skill +40
Zvyšuje šanci na dvojitou damage +15%
Zvyšuje šanci na critical damage +15%
Zvyšuje šanci na excelentni damage +15%
Zvyšuje critical damage +20
Zvyšuje excelentní damage +20
Ignoruje soupeřův obranný skill 5%
X
Armor SUM
Ruce
Panty
Boty
 Amis "Celestial" Storm Crow
Armor Zvyšuje maximální životy +50
Zvyšuje obranný skill +40
Zvyšuje šanci na dvojitou damage +15%
Zvyšuje šanci na critical damage +15%
Zvyšuje šanci na excelentni damage +15%
Zvyšuje critical damage +20
Zvyšuje excelentní damage +20
Ignoruje soupeřův obranný skill 5%
X
Panty MG
Ruky
Boty
 Trite "Celestial" Storm Jahad
Helma http://wapman.sweb.cz/daeweb/Ancient%20New/sjhx.jpg Zvyšuje maximální životy +50
Zvyšuje obranný skill +40
Zvyšuje šanci na dvojitou damage +15%
Zvyšuje šanci na critical damage +15%
Zvyšuje šanci na excelentni damage +15%
Zvyšuje critical damage +20
Zvyšuje excelentní damage +20
Ignoruje soupeřův obranný skill 5%
X
Armor http://wapman.sweb.cz/daeweb/Ancient%20New/sjax.jpg RF
Panty http://wapman.sweb.cz/daeweb/Ancient%20New/sjpx.jpg
Boty http://wapman.sweb.cz/daeweb/Ancient%20New/sjbx.jpg  

 

Created by Freon

 © 2007 - 2015 Daemu.cz All rights reserverd. MU Online is registrated trademark of Webzen, inc. The wallpaper in the background by darkness.