Skilly pro Knighty

Skily neboli dovednosti ovládají pouze Knighti. Tato skupina úplně zanevřela na kouzla a učily se bojové dovednosti pouze ze svých fyzických dovedností. Nakonec i u nim vznikl zvláštní druh magie, který se ovšem natolik liší od ostatních, že se nedá s nimi srovnávat.

Skilly pro Dark Knighty

1. Greater Fortitude (Swell Life)

 • Aura pro zvýšení životů
 • Efekt pro všechny členy party
 • Pro naučení slouží Orb of Greater Fortitude

2. Impale

 • Dosah kouzla: 3
 • Lze použít v případě, že nosíte kopí a zbraně tomu podobné.

3. Crescent Moon Slash

 • Skill použitelný pouze při Castle Siege
 • Vyšší spotřeba many a staminy než ostatní skilly
 • Dosah kouzla: 4

4. Slashing

 • Skill obsažený v některých zbraních
 • Nevýhodou malý rozsah
 • Nelze naučit jinak než používáním takovéto zbraně

5. Upper Cutting

 • Skill obsažený v některých zbraních
 • Nevýhodou malý rozsah
 • Nelze naučit jinak než používáním takovéto zbraně

6. Lunge

 • Skill obsažený v některých zbraních
 • Nevýhodou malý rozsah
 • Nelze naučit jinak než používáním takovéto zbraně

7. Falling Slash

 • Skill obsažený v některých zbraních
 • Dosah kouzla: 3
 • Nelze naučit jinak než používáním takovéto zbraně

8. Defence

 • Dovednost obsažená v některých štítech

Skilly pro Blade Knighty

1. Death Stab

 • Dobré kouzlo na PvP, dobrá damage
 • Nevýhodou malý dosah, není plošné
 • Vyšší spotřeba many a staminy

2. Rageful Blow

 • Plošné kouzlo s dobrým dosahem
 • Postava zasazuje rány mečem do země

3. Twisting Slash

 • Nejvíce používaný skill pro expení
 • Plošné kouzlo se středním rozsahem
 • Dobrá damage a rychlost, využití při PvP

4. Strike of Destruction 

 • Velký rozsah
 • Plošné kouzlo s Ice atributem
 • Použitelné pro nové (pomalejší) kombo

Kombo

Zvláštním skillem je tzv. Combo. Jedná se o dovednost, kterou získá hráč splněním 1. přestupového questu u Seviny. Při rychlém prostřídání všech čtyř kouzel (Skill, Twisting Slash, Rageful Blow a Death Stab, Strike of Destruction) je šance, že dojde k tazvanému kombu, kdy dojde doslova k explozi damage. Toto kouzlo je velmi mocné při soubojích mezi hráči.© 2007 - 2015 Daemu.cz All rights reserverd. MU Online is registrated trademark of Webzen, inc. The wallpaper in the background by darkness.