Ceník služeb za Grand Pointy

Víte, že full resetem hra na DaeMU nekončí? V rámci takzvaného Grand reset systému můžete expit dále, kromě toho ale získávat bonusové Grand Pointy, které lze směnit za opravdu velmi bohatou paletu služeb. V následujících řádcích naleznete přehled o tom, kolik takových bodů budete potřebovat na jaké služby. Zalistujte a přesvědčte se o tom, že Grand resy stojí za to, sami!

1. Zbraně, pendanty

Název optu/služby Třída D Třída C Třída B  Třída A Třída S* Třída X*
Excelentní damage rate (RATE) 400 600 750 1000 2000 5000
Increase damage (ID) 300 500 650 900 1750 4500
Increase speed (SPEED) 300 500 650 900 1750 4500
Increase damage/level (ID/LVL) 275 450 600 800 1500 4000
Life after hunting increased (LIFE) 250 425 550 700 1250 3000
Mana after hunting increased (MANA) 250 425 550 700 1250 3000
 
Excelace předmětu (1ks)** 400 600 750 1000 2000 5000
Výroba neexcelentního předmětu*** - - - - 250 500
Zvýšení levelu na +11 200 300 450 600 1000 2500
Zvýšení levelu na +13 400 600 750 1000 2000 4500
Zvýšení levelu na +15 600 800 900 1250 2500 6500
 
Přidání Lucku do předmětu 100 200 300 500 900 2000
Přidání Skillu do předmětu 100 200 300 500 900 2000
Přidání "JoG" optionu (jen 380 lvl itemy) - - - - 800 -
Přidání "JoH" optionu (vlastní výběr) 200 300 500 650 800  

*) Itemy třídy X v sobě nezahrnují žádné sockety a sloty, maximální počet optů je nyní omezený na 3, u itemů třídy S nejsou opty omezeny.
**) Pro excelaci je nutné vlastnit adekvátní item v neexcelentní podobě. Level výsledného itemu je vždy +0.
***) Item bude po výrobě v podobě +0+0 bez Lucku a Optionu. Samozřejmě v souladu se zbylými pravidy, itemy třídy X bez socketů.


2. Části setů, štíty, ringy

Název optu/služby Třída D Třída C Třída B Třída A Třída S Třída X*
Defense Succes Rate (RATE) 300 500 650 800 1500 4000
Reflect Damage (REF) 275 450 600 750 1250 3500
Damage Decrease (DD) 275 450 600 750 1250 3500
Zen after hunting increased (ZEN) 250 400 550 700 1150 3250
Increase MaxHP (MaxHP) 225 350 500 650 1000 3000
Increase MaxMana (MaxMana) 225 350 500 650 1000 3000
 
Excelace předmětu (1ks)** 300 500 650 800 1500 3500
Výroba neexcelentního předmětu*** - - - - 200 300
Zvýšení levelu na +11 150 250 350 500 750 1500
Zvýšení levelu na +13 300 500 650 800 1500 3500
Zvýšení levelu na +15 450 650 800 1000 1750 5500
 
Přidání Lucku do předmětu 100 200 300 450 800 1750
Přidání "JoG" optionu (jen 380 lvl itemy) - - - - 700 -
Přidání "JoH" optionu (vlastní výběr) 150 250 350 500 700 -

*) Itemy třídy X v sobě nezahrnují žádné sockety a sloty, maximální počet optů je nyní omezený na 3, u itemů třídy S opty nejsou omezeny..
**) Pro excelaci je nutné vlastnit adekvátní item v neexcelentní podobě. Level výsledného itemu je vždy +0.
***) Item bude po výrobě v podobě +0+0 bez Lucku a Optionu. Samozřejmě v souladu se zbylými pravidy, itemy třídy X bez socketů.

3. Křídla

Název optu/služby 2nd křídla 3rd křídla
Jakýkoliv option (kromě Ignore)* 300 5000
Ignore 3/5%* 600 7500
Zvýšení levelu na +11 200 3000
Zvýšení levelu na +13 400 5000
Zvýšení levelu na +15 600 7000
Přidání Lucku do předmětu 250 3000
Výroba předmětu (1ks) 500 6000


4. Ancient předměty

Název optu/služby* Třída C Třída B Třída A Třída S
Zvýšení levelu itemu na +11 200 300 400 600
Zvýšení levelu itemu na +13 350 500 750 1250
Zvýšení levelu itemu na +15 500 700 1000 1500
Přidání Skillu do itemu 200 300 500 600
Přidání Lucku do itemu 250 400 600 800
Přidání JoH optu do itemu 300 500 750 1000
 
Výroba předmětu (1ks)** 350 500 750 1250

*) Pozn. K výrobě ancient předmětu je třeba vlastnit adekvátní item(y) v neexcelentní podobě. Výsledný level je +0.


5. Fenrir (Pejsek)

Název optu/služby Červený Modrý Černý Zlatý
Výroba Horn of Fenrir 10000 15000 17500 35000


6. Provedení 2nd a 3rd přestupového Questu

Druh a název služby Cena
Provedení 2nd Questu 200
Provedení 3rd Questu (do 50 res) 5000
Provedení 3rd Questu (nad 50 res) 2500
Anulování 3rd Questu na 2nd 200


7. Změna rasy postavy

Druh a název služby Cena
Změna rasy se ztrátou 50% resů (0 až 50 resů) 4.000
Změna rasy se ztrátou 25% resů (0 až 50 resů) 6.000
Změna rasy se ztrátou 0% resů (0 až 50 resů) 8.000
 
Změna rasy se ztrátou 50% resů (51 až 100 resů) 6.000
Změna rasy se ztrátou 25% resů (51 až 100 resů) 8.000
Změna rasy se ztrátou 0% resů (51 až 100 resů) 10.500
 
Změna rasy se ztrátou 50% resů (101 až 300 resů) 15.000
Změna rasy se ztrátou 25% resů (101 až 300 resů) 20.000


8. Změna nicku postavy

Druh a název služby Cena
Změna nicku se ztrátou 25% resů (0 až 100 resů) 3.000
Změna rasy se ztrátou 0% resů (0 až 100 resů) 6.000
   
Změna rasy se ztrátou 25% resů (101 až 250 resů) 5.000
Změna rasy se ztrátou 0% resů (101 až 250 resů) 10.000
   
Změna rasy se ztrátou 25% resů (201 až 600 resů) 20.000
Změna rasy se ztrátou 0% resů (201 až 600 resů) 30.000


9. Další itemy a možnosti

Druh a název služby Cena za 5ks Cena za 20ks
Výroba pomocníka Rudolph (sbírá Zeny) 100 300
Výroba pomocníka Devil (+40% útok) 75 200
Výroba peta Spirit of Angel (absorbuje 30% dmg) 75 200
 
Zvýšení Master levelu o 100* 5000
Zvýšení Master levelu na 300* 12000
Resetování Master Skill Tree 2500
 
Nákup 1.000 W Coinů (C) do X shopu 2000
Nákup 1.000 W Coinů (P) do X shopu 4000
Nákup 5.000 W Coinů (C) do X shopu 7500
 
Výroba vstupenek do Blood Castle (libovolný level) 100 300
Výroba vstupenek do Devil Square (libovolný level) 100 300
 
Výroba Sign of Lord (50 kusů) 100
Výroba Sign of Lord (200 kusů) 300

*) Pro takové vylepšení potřebuje postava splněný 3rd Quest.

10. Sockety v itemech

Název optu/služby Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5
Přidání 1 socket optu třídy B* 1500 2000 2500 3000 5000
Přidání 1 socket optu třídy A* 2000 3000 3500 4000 6000
 
Přidání 3 socket optů třídy B* 3500 4500 5500 6000 7000
Přidání 3 socket optů třídy A* 5500 6500 7500 8000 9000
 
Změna 1 socketu v rámci třídy** 2000 2500 3000 --- ---

*) Pozn. Do itemů mohou být přidávány pouze rozdílné sockety, tzn. jeden socket option může být v itemu maximálně jednou. Maximum socketů je stanoven na tři. Pokud tedy hráč bude mít v itemu již jeden socket option, při využití možnosti dalších 3 optionů nemůže celkový počet stoupnout nad tři. Ceny socketů jsou stejné u zbraní i částí setu, rozhoduje třída a level optu. Možnost 3 socketů lze využít pro vylepšení jednoho itemu všemi třemi opty. Cenový bonus je množstevního charakteru. Opty musí přijít do jedného itemu.
**) Pozn. Hráč může vyměnit socket v itemu v rámci dané třídy (nemůže jej vyměnit za socket spadající do třídy vyšší, do nižší to možné je). Za tuto výměnu je stanoven manipulační poplatek. Pro změnu socketu je nutné, aby nějaký socket option již v itemu byl obsažen.
Sockety mohou být za GP přidány pouze do itemů, které je podporují. Tedy i do všech Celestial itemů!
Dostupné sockety najdete v tomto článku v MU Rádci - odkaz
Rage Fight. sety nemohou obsahovat sockety!

 

Poznámka: Vyhrazujeme si právo kdykoliv bez upozornění změnit ceny, případně upravit nabídku. Ceny jsou zaváděcí a v určitém testovacím režimu. Vyhrazujeme si právo jakéhokoliv hráče ze systému Grand resetů, respektive z programu optění, v případě potřeby či s ohledem na okolnosti vyřadit. Stav ceníku je aktuální k 18.4.2016.© 2007 - 2015 Daemu.cz All rights reserverd. MU Online is registrated trademark of Webzen, inc. The wallpaper in the background by darkness.