Ceník služeb za Zlaté

Pamatujte prosím na to, že server teprve začal fungovat. Veškeré optění (za JoCy, za Zlaté i Grand body) je tak v naprostých počátcích. Sortiment optění budeme postupně odemykat, vždycky je závazné, co je aktuálně v ceníku. Stav ceńíku za Zlaté je platný 4.1.2017. Vyhrazujeme si právo na změny i na úpravu aktuálního sortimentu. Kromě sortimentu v ceníku je možné využít služeb X Shopu ve hře za WCoiny.

Poznámka: Sortiment a ceník je platný dle toho, co je aktuálně vystavené v ceníku. V případě dotazů nás kontaktujte na [email protected] Využijte akční nabídky na konci stránky!

Doporučení: Pokud hodláte udělat objednávku ve větším objemu Zlatých (například celý set, nebo objednávku o více jak 5 předmětech), doporučujeme prvně kontaktovat vedení serveru. Je totiž pravděpodobné, že dostanete zajímavější cenu a to klidně slevu 20% a více! Upozornění pro hráče, vyhrazujeme si právo na změny cen bez předchozího ohlášení. Pro zajištění ceny předem a spojenou jistotu doporučujeme dohodnout se předem přes e-mail [email protected]

1. Zbraně, pendanty

Název optu/služby Třída D* Třída C* Třída B* Třída A* Třída S* Třída X*
Excelentní damage rate (RATE) 8 10 12 14 15 25
Increase damage (ID) 7 9 11 13 15 20
Increase speed (SPEED) 7 9 11 13 14 20
Increase damage/level (ID/LVL) 6 8 10 12 13 18
Life after hunting increased (LIFE) 5 7 9 11 12 17
Mana after hunting increased (MANA) 5 7 9 11 12 17
     
Excelace/výroba exc předmětu (1ks)** 8 10 12 15 17 25
Výroba neexcelentního předmětu*** - - 2 3 5 7
     
Zvýšení levelu na +11 4 5 6 7 8 15
Zvýšení levelu na +13 7 10 12 10 12 20
Zvýšení levelu na +15 9 11 13 15 17 27
Přidání Lucku do předmětu 4 5 6 7 8 10
Přidání Skillu do předmětu 4 5 6 7 8 10
Přidání "JoG" optionu (jen 380 lvl itemy) - - - 7 8 -
Přidání "JoH" optionu (vlastní výběr) 4 5 7 8 8 10
Přidání optu '7% obnova HP' do pendantu - - - 10 - -

*) Pro výrobu, excelaci či vylepšování itemů třídy X potřebuje hráč alespoň 50 resetů. Maximum exe optů je omezeno na 4 u třídy ! Itemy třídy X jsou při výrobě bez socket optionů i bez slotů - zatím není možné. Při optění a excelaci itemy o sloty a sockety nepřicházejí.
**) Pozn. Pro excelaci je nutné vlastnit adekvátní item v neexcelentní podobě. Level výsledného itemu je shodný s původním itemem (příplatek za zachování LVL již není!).
***) Item bude po výrobě v podobě +9+0 bez Lucku a Skillu a dle dalších podmínek

2. Části setů, štíty, ringy

Název optu/služby Třída D* Třída C* Třída B* Třída A* Třída S* Třída X*
Defense Succes Rate (RATE) 7 10 11 12 14 20
Reflect Damage (REF) 6 9 10 11 13 18
Damage Decrease (DD) 6 9 10 11 13 18
Zen after hunting increased (ZEN) 6 8 9 11 12 16
Increase MaxHP (MaxHP) 5 7 8 10 11 15
Increase MaxMana (MaxMana) 5 7 8 10 11 15
     
Excelace/výroba exc předmětu (1ks)** 7 10 11 12 14 20
Výroba neexcelentního předmětu*** - - 2 3 5 7
     
Zvýšení levelu na +11 3 4 5 7 10 12
Zvýšení levelu na +13 6 8 9 10 12 15
Zvýšení levelu na +15 8 11 12 12 15 20
Přidání Lucku do předmětu 2 4 5 7 8 10
Přidání Skillu do předmětu (štíty) 2 4 5 7 8 10
Přidání "JoG" optionu (jen 380 lvl itemy) - - - - 8 -
Přidání "JoH" optionu (vlastní výběr) 4 5 7 8 8 10
Přidání optu "7% obnova HP" do ringu - - - 10 - -

*) Pro výrobu, excelaci či vylepšování itemů třídy X potřebuje hráč alespoň 50 resetů. Maximum exe optů je omezeno na 4 u třídy X! Itemy třídy X jsou při výrobě bez socket optionů i bez slotů - zatím není možné. Při optění a excelaci itemy o sloty a sockety nepřicházejí.
**) Pozn. Pro excelaci je nutné vlastnit adekvátní item v neexcelentní podobě. Level výsledného itemu je shodný s původním itemem (příplatek za zachování LVL již není!).
***) Item bude po výrobě v podobě +9+0 bez Lucku a Skillu a dle dalších podmínek.

3. Křídla

Název optu/služby 1st křídla 2nd křídla 3rd křídla
Jakýkoliv option (kromě Ignore)** - 5 10
Ignore 3/5%* - 7 15
Zvýšení levelu na +11 2 3 7
Zvýšení levelu na +13 4 5 12
Zvýšení levelu na +15 6 7 15
Přidání Lucku do předmětu 4 5 7
Přidání optu "7% obnova HP" do křídel 4 5 5
Výroba předmětu (1ks) 5 7 7

*) Optiony nemůžou mít první křídla pro každou postavu, tzn. 1st křídla (tedy Wings of Elf, Wings of Satan, Wings of Mistery a Wings of Heaven).
Pozn: 7% HP obnovu z technických důvodů nelze přidat do 2nd SUM, MG, ME a DL křídel.

4. Socket systém

Název optu/služby Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5
Přidání 1 socket optionu třídy B** 10 15 20 25 30
Přidání 1 socket optionu třídy A* 15 20 25 30 35
 
Přidání 3 socket optionů třídy B** 20 30 40 50 60
Přidání 3 socket optionů třídy A* 30 40 50 60 70
 
Přidání 5 socket optionů třídy B** 15 20 30 40 50
Přidání 5 socket optionů třídy A* 20 30 40 50 60
 
Výměna či doplnění optů do 5 optů Prosíme, kontaktujte [email protected] pro individuální dohodu, cena se odvíjí od podrobností.
 
Přidání 1 socket slotu do itemu** 3
Přidání 3 socket slotů do itemů** 5
Přidání 5 socket slotů do itemů** 7

*) Pro tuto opraci hráč potřebuje minimálně 20 resetů na postavě na účtě. Daný opt/opty musí být různé a musí být přidány do jednoho itemu (ne různých).
**) Pro tuto opraci hráč potřebuje minimálně 10 resetů na postavě na účtě. Daný opt/opty musí být různé a musí být přidány do jednoho itemu (ne různých).
Pozn: Slotem se myslí prázdná díra na socket. U optionů lze vybírat z následujících dle 2 tříd - ODKAZ. Hodnoty bonusů optionu jsou podle levelů (LVL 1-5). Sockety jdou přidat pouze do vybraných itemů (viz odkaz dříve) třídy X (ne RF), u služeb za Zlaté je nyní maximum 5 socket optiony nebo sloty v itemu. Sockety musí být rozdílné (ne 2 totožné v itemu), pozor, socket systém není kompatibilní s JoH opty a naopak. Více info v odkaze a na emailu.
PŘI PŘIDÁNÍ SOCKET OPTIONU HRÁČ NEPOTŘEBUJE MÍT PŘEDEM SLOT (DÍRU) V ITEMU. CENA JE JEDNOTNÁ PRO ZBRANĚ I ČÁSTI SETU.
Rage Fight. sety nemohou obsahovat sockety!

5. Ancient předměty

Název optu/služby** Třída C* Třída B* Třída A* Třída S* Třída X*
Zvýšení levelu itemu na +11 3 5 6 7 10
Zvýšení levelu itemu na +13 6 9 11 12 15
Zvýšení levelu itemu na +15 8 10 12 15 20
Přidání Skillu do itemu 2 3 4 5 7
Přidání Lucku do itemu 2 3 4 5 7
Přidání JoH optu do itemu 5 6 7 10 15
     
Výroba předmětu (1ks)*** 6 8 10 12 12
Excelace předmětu (1ks)** 8 10 12 15 15
 
Defense Succes Rate (RATE) 8 10 14 15 15
Reflect Damage (REF) 7 19 13 14 14
Damage Decrease (DD) 7 9 13 14 14
Zen after hunting increased (ZEN) 6 8 12 13 12
Increase MaxHP (MaxHP) 5 7 11 12 10
Increase MaxMana (MaxMana) 5 7 11 12 10

*) Pozn. Pro výrobu či vylepšení ancient itemů třídy S potřebuje hráč 10 resetů, pro třídu X 25 resetů.
**) Pozn. Pro excelaci itemu potřebuje hráč daný item v ancient podobě. Není možné vzít excelentní item a ten udělat ancientním. Maximální level optů v itemech není omezen.
***) Pozn. K výrobě ancient předmětu je třeba vlastnit adekvátní item(y) v neexcelentní podobě. Výsledný level je shodný s původním levelem.
Pozn.: Ancient itemy třídy X je možné získat také ze systému Lucky itemů ve hře. Ukázka optů ancient itemů X třídy je ZDE (odkaz). Pamatujte, že Lucky itemy přichází o trvanlivost a je použit Jewel of Extension na jejich opravu.
 

6. Změna rasy

Druh a název služby* Cena (Zlatých)
Změna rasy se ztrátou 50% resetů (při resetech 0 - 50) 10
Změna rasy se ztrátou 25% resetů (při resetech 0 - 50) 15
Změna rasy bez ztráty resetů (při resetech 0 - 50) 15
   
Změna rasy se ztrátou 50% resetů (při resetech 51 - 100) 15
Změna rasy se ztrátou 25% resetů (při resetech 51 - 100) 20
Změna rasy bez ztráty resetů (při resetech 51 - 100) 20
 
Změna rasy se ztrátou 50% resetů (při resetech 101 - 200) 20
Změna rasy se ztrátou 25% resetů (při resetech 101 - 200) 25
Změna rasy bez ztráty resetů (při resetech 101 - 200) 30
   
Změna rasy se ztrátou 65% resetů (při resetech 201 - 300) 30
Změna rasy se ztrátou 40% resetů (při resetech 201 - 300) 40
Změna rasy se ztrátou 20% resetů (při resetech 201 - 300) 50
Změna rasy bez ztráty resetů (při resetech 201 - 300) 50
   
Změna rasy se ztrátou 50% resetů (při resetech 301 - 400) 60
Změna rasy se ztrátou 25% resetů (při resetech 301 - 400) 75
Změna rasy bez ztráty resetů (při resetech 301 - 400) 75
   
Změna rasy se ztrátou 50% resetů (při resetech 401 - 500) 80
Změna rasy se ztrátou 25% resetů (při resetech 401 - 500) 100
Změna rasy bez ztráty resetů (při resetech 401 - 500) 100
   
Změna rasy se ztrátou 50% resetů (při resetech nad 500) 100
Změna rasy bez ztráty resetů (při resetech nad 500) 120

Pozn. Při změně rasy je možné vybrat možnost zachování 3rd Questu. Za tuto službu je příplatek 7 Zlatých.
*) V případě zájmu o změnu rasy nebo dotazu se obraťte prosím na vedení serveru přes [email protected].
POZOR!! Pro získání akčních cen změny rasy je třeba podat žádost v Control panelu nebo napsat e-mail! Změny provedené přes automat v Control panelu nemůžeme zpětně upravovat na akční parametry. Akce je časově limitována.

7. Questy, Master Skill Tree a X Shop

Druh a název služby Cena (Zlatých)
Provedení 2nd Questu 5
Provedení 3rd Questu (51 a více resetů)* 7
Provedení 3rd Questu (při resetu do 50)* 15
   
Přidání 1000 WCoinů(P) do X shopu 10
Přidání 5000 WCoinů(P) do X shopu 40
   
Zvýšení Master Levelu o 50 10
Zvýšení Master Levelu na level 200 10
Zvýšení Master Levelu na level 300 20
Zvýšení Master Levelu na level 400 30
Zvýšení Master Levelu na level 500 40
Resetování Master Skill Tree*** 10

*) Pro provedení 3rd Questu potřebuje hráč mít na dané postavě dostatečný počet resetů podle varianty, kterou si vybere.
***) Hráči budou vyresetovány rozdělené atributy ve Skill Tree, výsledkem bude počet bodů k rozdělení podle aktuálního Master levelu. O Master levely nepřichází.

8. Fenrir

Název služby Červený Fenrir* Modrý Fenrir* Černý Fenrir* Zlatý Fenrir*
Výroba Fenrira 25 30 40 60
Oživení zemřelého Fenrira** 20 25 30 40

*) Pro výrobu itemu potřebuje hráč postavu s nejméně 15 resety.
**) Vzkříšení je možné pouze, pokud dotyčnému hráči Fenrir zemře. Tato skutečnost je třeba ověřit a poté je možné Fenrira obnovit.

9. Změna nicku

Druh a název služby Cena (Zlatých)
Změna nicku se ztrátou 50% resetů (při resetech 0 až 50) 10
Změna nicku se ztrátou 25% resetů (při resetech 0 až 50) 15
Změna nicku bez ztráty resetů (při resetech 0 až 50) 15
 
Změna nicku se ztrátou 50% resetů (při resetech 51 až 150) 15
Změna nicku se ztrátou 25% resetů (při resetech 51 až 150) 20
Změna nicku bez ztráty resetů (při resetech 51 až 150) 20
 
Změna nicku se ztrátou 50% resetů (při resetech 151 až 300) 20
Změna nicku se ztrátou 25% resetů (při resetech 151 až 300) 25
Změna nicku bez ztráty resetů (při resetech 151 až 300) 25
 
Změna nicku se ztrátou 60% resetů (při resetech 301 a více) 20
Změna nicku se ztrátou 30% resetů (při resetech 301 a více) 30
Změna nicku bez ztráty resetů (při resetech 301 a více) 30


10. Další služby

Druh a název služby Cena za 5ks Cena za 20ks
Výroba pomocníka Rudolph (sbírá Zeny) 5 10
Výroba pomocníka Devil (zvyšuje +40% útok) 3 7
Výroba pomocníka Spirit of Angel (absorbuje 30% dmg) 3 7
Výroba Unicorn Peta (sbírá Zeny, zvyšuje drop Zenů) 5 10
Výroba Satánků +13 --- 5
Výroba Andělíčků +13 --- 5
Výroba Jewel of Extension (oprava Lucky itemů) 5 10
   
Vyrobení libovolného kouzla (spellu do inventáře)* 3
Přidání 15mld Zenů do web úložiště 12
 
Výroba vstupenek do Blood Castle (libovolný level) 7 12
Výroba vstupenek do Devil Square (libovolný level) 7 12
Výroba vstupenek do Kalimy 1 - 6 7 12
Výroba vstupenek do Kalimy 7 7 ---
Výroba vstupenek do Double Goer eventu 7 ---
Výroba vstupenek do Imperial Guardian eventu 7 ---
     
Výroba Temného Koně (pro DL) 7 Zlatých
Výroba Temné Vrány (pro DL) 7 Zlatých
Výroba Socket Sphere (level 3) 3 Zlatých (5 ks)
Výroba Socket Sphere (level 4) 5 Zlatých (5 ks)
Výroba Socket Sphere (level 5) 7 Zlatých (5 ks)
   
Výroba Skeleton Ringu (zvysuje utok + event. expy) 7 Zlatých (1 ks)
Výroba Panda Ringu (zvysuje utok a drop Zenu) 7 Zlatých (1 ks)
Výroba Skeleton Peta (zvyšuje útok, speed a expy) 10 Zlatých (1ks)
Výroba Panda Peta (sbira zeny, zvysuje expy) 10 Zlatých (1ks)

*) Službou se myslí přidání konkrétního spellu do inventáře postavy. Pozor, pro naučení hráč potřebuje požadovaný Quest!
 

11. Operace s guildou

Druh a název služby Cena (Zlatých)
Předání guildy s méně jak 25 členy 10
Předání guildy s 25 a více členy 20
Přidání druhé postavy na účtu do guildy 7


12. Speciální limitované nabídky

Druh a název služby Cena (Zlatých)
Výroba exe Flame Swordu +9+28+skill+RATE** 10
Výroba exe Imperial Swordu +9+28+skill+RATE** 10
Výroba exe Dark Stinger Bow +9+28+skill+RATE** 10
Výroba exe Absolute Scepteru +9+28+skill+RATE** 10
Výroba exe Phoenix Soul Star +9+28+skill+RATE** 10
Výroba exe Imperial Staff +9+28+RATE** 10
Výroba exe Merlin Stick +9+28+RATE** 10
   
Výroba Bone Bladu +9+28+RATE+skill 7
Výroba Explosion Bladu +9+28+RATE+skill 7
Výroba Sylph Wind Bow +9+28+RATE+skill 7
Výroba Soley Scepter +9+28+RATE+skill 7
Výroba Piercing Groove Blade +9+28+RATE+skill 7
Výroba Grand Viper Staff +9+28+RATE 7
Výroba Lilium Stick +9+28+RATE 7
   
Výroba exe zbraně třídy X +9+28+skill+RATE+ID*** 30
Výroba exe zbraně třídy X +15+28+luck+skill+RATE+ID+ID/LVL*** 70
Výroba exe setu třídy X +9+28+RATE/REF/DD (4 nebo 5 částí)*** 50
Výroba exe setu třídy X +15+28+luck+RATE/REF/DD (4 nebo 5 částí)*** 70
Výroba exe setu třídy X +15+28+luck+RATE+DD (4 nebo 5 částí)*** 95
Výroba zbraně třídy S +15+28+luck+skill+RATE+ID+ID/LVL+LIFE*** 70
Výroba exe setu třídy S +15+28+luck+RATE+DD+REF (4 nebo 5 částí)* 70
   
Valentýnská sleva (jen 14/02):  
Výroba setu třídy X se 4 exe opty + 5x LVL5 sockety* 375
Výroba zbraně třídy X se 4 exe opty + 5x LVL5 sockety* 125
Přidání 5x LVL5 socketů do clého setu třídy X (ne anc)* 250
Výroba Celestial setu se 3 exe opty + 5x LVL5 sockety 395
Výroba 3rd křídel ve FO podobě 70
Přidání 10.000 WCoinů (P) 50

*) Podle druhu setu 4 nebo 5 částí, hráč si opty i sockety vybírá. Nevztahuje se na ancient itemy.
**) Hráč si může vybrat set podle svého výběru (i 380lvl setů) ze třídy S => tj. i Dragon Knight, Venom Mist, Sylpid Ray, Volcano, Lilium, Sunlight
***) Itemy třídy X jsou se skillem, pokud jej zbraň umožňuje, ale bez socketů a prázdných slotů na socket. Hráč si může v setu, je-li uvedeno více možností (lomítko), vybrat jeden z nabízených optů do celého setu, např. jen DD nebo jen REF.

Neváhejte nás kontaktovat na email [email protected] ve věci dotazu na případnou slevu a poptávku optění či služeb. Nabízíme exkluzivní ceny!
Hráčům, kteří podporují server finančně, nabízíme jako další bonus slevu při větším optění. Kontaktujte nás s konkrétní poptávkou, vždycky hledáme nejrozumnější variantu pro hráče!© 2007 - 2015 Daemu.cz All rights reserverd. MU Online is registrated trademark of Webzen, inc. The wallpaper in the background by darkness.