Přidání socket optionu do itemu

Nejlepší předměty ve hře mají zvláštní a ojedinělou schopnost takzvaného socketování. Proto se také řadí do nejvyšší třídy předmětů, do třídy X. Socket option si můžete představit jako obdobu "aury" z ancientních itemů. Jedná se o jakýsi dodatečný option, který přidá předmětům zajímavé vlastnosti. Socket optiony jsou velmi žádané a itemy třídy X tím stoupají na ceně. V následujícím článku si přiblížíme, jak lze sockety do itemů přidat.

Jak socket optiony přidat?

Socket optiony je do itemů možné na DaeMU přidávat následujícími způsoby:

 • Herním systémem socketů (přes seedy, sphery a jejich kombinaci)
 • Za herní platidla Zlaté (dočasně nedostupné)
 • Jako výhru v eventech
 • V rámci Grand reset systému (dočasně nedostupné)

Následující článek se zaměřuje na první zmíněnou možnost, tedy herní systém socketů. Vysvětlíme si, jak se vyrábí seedy, seed sphery a jak se implementují do itemů a naopak z itemů odstraňují. Pokud Tě zajímá spíše, jaké konkrétní socket optiony do itemů můžeš přidat, využij následujících odkazů:

Co to je socket option?

Jak již bylo zmíněno, socket option je speciální dotatečný option, který lze přidávat do vybraných itemů. Čistě technicky vzato, itemy podporují až 5 socket optionů, ale na našem serveru je z důvodů balancu síly itemů a charů omezeno maximum na 5 socket optiony v itemu. Tyhle speciální opty podporují vybrané itemy třídy X, viz výše.

Pokud chce hráč do daného optu socket option přidat, bude potřebovat item, který sockety podporuje. Tenhle item bude muset mít takzvané socket sloty = prázdná místa (někdy hráči označují také jako "díry") pro přidání socket optionu.


Pozn. Item s prázdnými sloty na sockety.
 

Proces přidání socket optionu

Dále hřáč již postupuje podle návodu, který pokračuje. Postupně totiž bude potřebovat následující:

1. Vyrobit Seed
2. Dropnout Sphere
3. Smíchat je v daný Seed Sphere
4. Implementovat Seed Sphere do itemu, čímž bude přidán adekvátní socket option

Pojďme si již probrat postupně tyto následující kroky a komponenty pro přidání socket optionu.

1. Vytvoření Seedu (extrakce)

První komponentou je takzvaný Seed, alias Seal. Ten je potřeba vytvořit, jinými slovy je třeba provést jeho extrakci. Pro účely prvního kroku systému sloučí NPC Seed Master sídlící v mapě Elbeland. Pro výrobu bude potřebovat následující:

Potřebné komponenty:

 • 1x Excelentní item +4 a výše
 • 1x Ancient item +4 a výše
 • 1x Jewel of Harmony
 • 1x Jewel of Chaos
 • 1x Jewel of Creation

Cena extrakce: 500.000.000 Zenů
Šance na úspěch: 90% (
pokud se kombinace nepovede, shoří pouze kameny, anc i exe item zůstává, sníží se jejich level)

=> Výsledek kombinace: Seed

Pozn.: Rozlišujeme celkem 6 druhů seedů, podle jejich elementu. Tyhle elementy obsahují právě všechny socket optiony.

a) Sety, štíty - Water, Wind, Earth
b) Zbraně - Fire, Ice, Lightning


 

2. Získání Sphere

Druhou komponentou je takzvaný Sphere, alias Spear. Tuhle přísadu není třeba vyrábět, dropuje po celém kontinentu. Je velice vzácná a proto má obrovskou cenu. Jedná se vlastně o prázdný kontejner, do kterého potom bude vsazen seed a vznikne takzvaný seedsphere. O tom ale později. Rozlišujeme 5 druhů sphere podle jejich "kvality". Tohle přízvisko je velice trefné, protože ovlivňuje úroveň budoucího socket optionů, tedy výši bonusu/hodnoty optionu:

1. Mono
2. Flawed
3. Natural
4. Flawless
5. Elite


 

3. Vytvoření Seed Sphere

Jak již bylo nastíněno, Seed a Sphere budou sloužit pro vytvoření takzvaného Seed Sphere. Tím vlastně dojde ke vsazení elementu do kontejneru a vzniku nositele samotné informace, která později bude implementována do itemu a povede ke vzniku socket optionu jakožto součásti daného předmětu. Tahle kombinace probíhá také u NPC Seed Master v mapě Elbeland.

Potřebné komponenty:

 • 1x Seed
 • 1x Sphere
 • 1x Jewel of Chaos
 • 1x Jewel of Creation

Cena kombinace: 500.000.000 Zenů
Šance na úspěch: 83% (
pokud se kombinace nepovede, shoří všechno)

=> Výsledek kombinace: Seed Sphere podle daného elementu Seedu.

Platí, že čím větší level Sphere, viz výše, tím lepší socket bude do itemu potom moci být přidán. Na Seed Sphere je zapsána informace, jaký druh Socket optionu vlastně nese.

ODKAZ - obrázek s přehledem, jak vypadají prázdné sphery, seedy a poté seed sphery osazené.


4. Implementace seedsphere do itemu

Seed Sphere nesoucí určitý option již máme vytvořenou, pojďme se přesunout k samotnému přidání optionu do itemu. Navštívíme NPC Seed Researcher, který sídlí hned vedle druhého NPC v Elbeland. Do itemu bude přidán opt podle Seed Sphere, který k NPC hráč donese. Zbývá poznamenat, že je nutné v dolním dialogu vybrat slot, do kterého má být socket přidán.

Potřebné komponenty:

 • 1x Seed Sphere
 • 1x Předmětný item
 • 1x Jewel of Chaos
 • 1x Jewel of Creation

Cena kombinace: 100.000.000 Zenů
Šance na úspěch: 100%

=> Výsledek kombinace: Předmět s danýn socket optionem.


Item s přidaným socket optionem na 2. místě.

4. Destrukce socket optionu

Poslední z kombinací, které socket systém nabízí, je odstranění socket optionu z itemu. Důvody mohou být různé - nevhodný option, ale zejména touha využít daný slot pro option jiný, lepší, vhodnější, apod. Jedná se o druhou možnost u NPC Seed Researcher, po operaci hráči zbyde původní item s prázdným dotyčným slotem. Opět je potřeba vybrat socket, který má být odstraněn. Upozorňujeme hráče, aby byli obezřetní.© 2007 - 2015 Daemu.cz All rights reserverd. MU Online is registrated trademark of Webzen, inc. The wallpaper in the background by darkness.