Vylepšení itemů pomocí Jewel of Harmony

Předměty ve hře, někdy označované z angličtiny jako itemy, je možné různými způsoby vylepšovat. Kromě přidávání excelentních optů v rámci odměn za dosažené resety či optění za různá herní platidla je možné itemy přímo ve hře vylepšovat i vybranými "kameny", jewely. V předchozích článcích jsme se zmínili o zvyšování levelu itemu pomocí Jewel of Soul, Jewel of Bless a potažmo i Jewel of Chaos v rámci "pálení" itemu v Chaos mašině.

Nyní se podíváme na další způsob, jak item vylepšit, a to pomocí Jewel of Harmony. Tento item je možné získat buď z klasického dropu po zabití nějakého monstra, v některém z eventů ve hře, případně refinací z itemu Gemstone u NPC Elpis (k naleznutí v lokaci Kanturu). Velká doména Jewel of Harmony je, že s jeho využitím lze do předmětu přidat další unikátní option zvyšující silu předmětu či dodávající nebo zlepšující jinou vlastnost postavy.

Pomocí tohoto jewelu můžeme do předmětu přidat tzv. "JoH option" - žlutý option, který dodává itemu nové schopnosti. Tento jewel je poměrně vzácný a je možné jej vyleštit z itemu Gemstone u NPC Elpis.

Cena jewelu v shopu: neprodává se


Option je možné do itemu pomocí Jewel of Harmony (JoH) přidat klasicky "vhozením" jewelu do předmětu, například jako u Jewel of Soul či Jewel of Bless. Šance na úspěšné přidání není 100%, pokud se tedy zadaří, v předmětu se zobrazí náhodný option v základní podobě (vysvětleno dále). Takzvaný JoH option není možné přidat do všech itemů standardní cestou, například do křídel, ancientních itemů či ringů a pendantů.

Itemy obohacené o tento JoH option není možné obchodovat jak přes klasický trade, tak přes Osobní trh. Option je nutné odstranit, viz níže.

Přehled "JoH optionů"

Optiony, které je možné do předmětů přidat se liší právě povahou předmětných itemů. Různé opty jsou ve zbraních, speciální pak ve staffkách (pro SM/MG/SUM), různé zase u částí setů. Zde je jejich přehled. V tabulce je název optionu a výše bonusu nebo zlepšení v základní podobě a nejvyšším stádiu.

1. Optiony u zbraní

Název optionu Zákl. podoba Max. podoba
Min Damage Increase 2 20
Max Damage Increase 3 29
Required Strength Decrease (požadavek na staty) 6 40
Required Agility Decrease (požadavek na staty) 6 40
Attack dmg inc (min, max) 7 19
Critical Damage increasement 12 30
Skill Damage Increase 12 22
Attack Rate Increasement (PvP) 5 14
SD Increase rate (%) 3 10
SD Ignore rate (%) 10 10

2. Optiony u staffek

Název optionu Zákl. podoba Max. podoba
Increase Wizardry Damage 6 31
Required Strength Decrease (požadavek na staty) 6 40
Required Agility Decrease (požadavek na staty) 6 40
Skill Damage Increase 7 30
Critical Damage increase 10 28
Attack Rate Increasement (PvP) 5 14
SD Increase rate (%) 4 13
SD Ignore rate (%) 10 10

3. Optiony u částí setů

Název optionu Zákl. podoba Max. podoba
Incrase Defense 3 25
Maximum AG Increase 4 25
Maximum HP Increase 7 30
HP recovery rate (%) 1 8
MP recovery rate (%) 1 5
Defense rate increasement (PvP) 3 8
Damage Decrease Rate (%) 3 7
SD Damage Absorb (%) 5 5

Jak můžeme vidět, výše bonusů je různá. Jednotlivé optiony se také liší tím, jaké zlepšení optionu zmamená jedno jeho vylepšení. Tím se budeme zabývat za malý okamžik o pár řádků níže. Obecně mají velkou cenu a jsou oblíbené všechny optiony s SD v názvu, dále u zbraní option s Critical Damage v názvu, u částí setů případně Damage Decrease rate a Defense rate increasement. Vyplývá to z empirického zjištění, které optiony si hráči nejvíce vybírají.

Odstranění JoH optionu

Možná Vás napadla hypotetická situace, že do itemu vhodíte Jewel of Harmony, ale objeví se zde option, který je Vám k ničemu, nebo jej nechcete. I na tuto situaci systém hry myslí a hráč má možnost nepotřebný item odstranit. To i z důvodů, kdyby chtěl takové itemy prodat. Jak jsme si již vyjasnili na začátku článku, tímto optionem "posílené" itemy není možné obchodovat přes trade ani Osobní trh.

K tomuto úkonu slouží jeden z dvojice podivných goblinů, NPC, které lze najít v mapách Lorencia a další. Jeho jméno je Jerridon, vždy si raději zkontrolujete, zda jdete ke správnému. U druhého se totiž daný item dává do kombinace a můžete tak o něj přijít! Tudíž buďte obezřetní. Tento úkon u Jerridona je jednoduchý, šance na úspěch je 100% a item nemůže zmizet. Je to tedy jistotný a rutinní úkon. Option zmizí a můžete do itemu přidat znovu přes JoH jiný.

Posílení JoH optionu

Při pohledu na uvedenou tabulku itemů Vás jistě napadlo, jak docílíte toho, aby Váš JoH option v předmětech měl snad co nejvyšší možnou hodnotu a Vaše postava tak čerpala více užitku. Tento žlutý option z Jewel of Harmony je možné ze základní podoby zvyšovat prostřednictvím itemů Higher Refining Stone a Lower Refining Stone.

Šance na úspěch tohoto krystalu opět není 100%, nicméně při neúspěšné aplikaci se JoH option z itemu zcela nevytratí, jak je tomu například u vylepšování pomocí Jewel of Soul. Dojde pouze ke snížení na základní úroveň a je možné pokračovat na nový pokus. Pokud tedy pracně do itemu získáte vytoužený option, není třeba se bát, že při zvyšování jeho úrovně o něj přijdete.

Kde tyto itemy získat? Refining Stony lze získat buď klasicky z dropu, různých eventů, anebo u druhého goblina, který se jmenuje Osbourne. K němu je třeba zanést nějaký item a ten kombinovat. Na základě toho, které itemy do kombinace vložíte, se vytvoří daný item. Čím lepší item, tím větší šance na Higher Refining Stone. Pamatujte na to, že dané itemy se na stone v případě úspěchu promění, v případě neúspěchu mizí! Není závhodno zde dávat příliš cenné itemy, vzhledem k jakési tržní ceně těchto Refining Stonů.© 2007 - 2015 Daemu.cz All rights reserverd. MU Online is registrated trademark of Webzen, inc. The wallpaper in the background by darkness.