Výroba 1st (jedničkových) křídel

Jedničková, zkratkou také 1st (od slova first), křídla jsou základními křídly ve hře. Používat je mohou postavy bez splnění jakéhokoliv questu, potřebují k tomu pouze určitý level, jež je v tomto případě standardně 180. Pro výrobu takovýchto křídel potřebujeme jeden meziprodukt, a sice Chaos zbraň. Celkový proces výroby těchto křídel není nikterak složitý ani nákladný. 

 

1. Výroba Chaos zbraně

 • Navštívíme NPC Chaos Goblin v Norii (viz obrázek)
 • V dialogu vybereme možnost Výroba Chaos zbraně (druhá v pořadí)

Pro tuto kombinaci potřebujeme:

 • 1x Jewel of Chaos
 • Alespoň 1x předmět +4+4 (čím větši level či option itemu, tím lépe)
 • 1,000,000 Zenů

Maximální šance je 100%, šanci na úspěšnou kombinaci lze vylepšovat pomocí Jewel of Bless či Jewel of Soul. Velmi záleží na levelu a úrovni předmětů, které do kombinace vložíte. Pamatujte, že při spuštění kombinace o Vaše předměty přicházíte a v případě úspěchu je výsledkem kombinace kýžená Chaos zbraň. Počet itemů které do kombinace vložíme není omezen a závisí jen na místě.

Výsledkem úspěšné kombinace je Chaos zbraň. Může jít o sekeru, luk nebo staffku. Tento předmět je třeba před druhou částí výroby křídel vlastnit v podobě alespoň +4+4, opět platí pravidlo uvedené výše.

 • Chaos Dragon Axe
 • Chaos Nature Bow
 • Chaos Lighting Staff

2. Výroba samotných křídel

 • Navštívíme NPC Chaos Goblin v Norii
 • V dialogu vybereme možnost Regulérní kombinace (první v pořadí)

Pro tuto kombinaci potřebujeme:

 • 1x Jewel of Chaos
 • Alespoň 1x Chaos zbraň +4+4 (čím více, tím lépe)
 • 1,000,000 Zenů

Maximální šance je 100%, šanci na úspěšnou kombinaci lze vylepšovat pomocí Jewel of Bless či Jewel of Soul. Velmi záleží na levelu a úrovni předmětů, které do kombinace vložíte. Pamatujte, že při spuštění kombinace o Vaše předměty přicházíte a v případě úspěchu je výsledkem kombinace je jeden z druhů křídel. Počet itemů (chaos zbraně), které do kombinace vložíme, není omezen a závisí jen na místě.

Výsledkem úspěšné kombinace je jeden ze čtyř druhů 1st křídel, náhodně vygenerovaný. Jedná se o následující typy:

 • Satan Wings (DK, MG)
 • Heaven Wings (DW, MG)
 • Fairy Wings (FE)
 • Wings of Mistery (SUM)

Pamatujte, že v případě neúspěchu kombinace přijdete o všechny vložené itemy!

1st_wingy© 2007 - 2015 Daemu.cz All rights reserverd. MU Online is registrated trademark of Webzen, inc. The wallpaper in the background by darkness.