Výroba 2nd (dvojkových) křídel

Dvojková, nebo také 2nd (od slova second) křídla jsou o něco silnější a o hodně prestižnější, než křídla jedničková. Pro jejich používání je třeba mít splněný 1. přestupový quest u Seviny a level alespoň 215. Poskytují však mnohem větší ochranu, než křídla jedničková a taktéž efekt na útok postavy je markantní.

Ve hře existuje celkem 6 druhů křídel, jež mohou používat jednotlivé chary:

 • Dragon Wings (BK)
 • Archangel Wings (SM)
 • Darkness Wings (MG)
 • Butterfly Wings (ME)mg_wingofdarkness
 • Wings of Despair (SUM)
 • Cape of Lord (DL)
   

Výroba 2nd křídel

Pro výrobu všech křídel kromě pláště pro Dark Lordy potřebujeme několik předmětů. Základní z nich je Loch's Feather (nebo také Blue Feather), které padá v lepších mapách a má unikátní využití právě pro výrobu křídel.

 • Navštívíme NPC Chaos Goblin v Norii
 • Vybereme v dialogu možnost "Regulérní kombinace"

Pro výrobu 2nd křídel potřebujeme:

 • 1st křídla +4+4 (čím větší level a option, tím více)
 • 1x Jewel of Chaos
 • 1x Loch's Feather
 • Item(y) +4+4 (v případě větší šance je možno přidat excelentní item)

Šance na úspěšnou kombinaci závisí na vložených proprietách, zejména pak na vlastnostech křídel a excelentních itemů. Excelentních itemů můžeme vkládat více. Platí, že maximální šance na úspěšnou kombinaci je 90%.

Při úspěšné kombinaci vzniknou náhodně vygenerované 2nd křídla s náhodnými vlastnostmi.

2nd_wingy

Výroba 2nd pláště

Veškeré spojistosti jsou totožné s výrobou 2nd křídel pro ostatní chary, jen místo Loch's Feather budete potřebovat pro kombinaci Crest of Monarch. Při úspěšné kombinaci s tímto katalyzátorem je výsledkem vždy Cape of Lord, neboli plášť na Dark Lorda.
 

       © 2007 - 2015 Daemu.cz All rights reserverd. MU Online is registrated trademark of Webzen, inc. The wallpaper in the background by darkness.