Přidání a vylepšení optionu v předmětu

Jednou z vlastností, které mohou předměty ve hře MU Online vlastnit, je tzv. option. Jedná se o vlastnost, která předmětu přidává určité útočné nebo obranné schopnosti. Může se jednat o tyto schopnosti:

  • Přidaný útok
  • Přidaná obrana
  • Přidané obranné rate
  • Automatická obnova HP

Option lze do itemu přidat pomocí Jewel of Life. Jeho cena v obchodech činí 45,000,000 Zenů a šance na úspěšné vylepšení itemu činí 70%. Přidáním optionu do itemu však nic nemusí končit. Tuto vlastnost lze vylepšovat až na 7. úroveň.

Příklad: Mám armor, do kterého přidám Jewelem of Life option. Jeho přídavná vlastnost  je "Přidaný útok +4" Tento útok mohu stejným jewelem dále zvyšovat až na 7. úroveň, při níž je výsledný efekt "Přidaný útok +28".


    Základní jewely ve hře MU Online

 © 2007 - 2015 Daemu.cz All rights reserverd. MU Online is registrated trademark of Webzen, inc. The wallpaper in the background by darkness.